Μοῖρες – Ἱ. Μητροπολιτικός Ν. Ἁγ. Γεωργίου

Ακάθιστου Ύμνου στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Γεωργίου Μοιρών 3/4/2020.

akathistou_20202

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος. Τοῦ καθηγητοῦ Ἰωάννου Φουντούλη. Στὴν ἐπίσημη λειτουργικὴ γλώσσα ἡ ἀκολουθία αὐτὴ ὀνομάζεται «Ἀκάθιστος  Ὕμνος» ἢ μονολεκτικὰ «Ἀκάθιστος» ἀπὸ τὴν ὀρθία στάση, ποὺ τηροῦσαν οἱ πιστοὶ καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ψαλμωδίας της. Ἔτσι καὶ μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ τὴ στάση τοῦ σώματος ἐκφράζεται ἡ τιμή, ἡ ἰδιαίτερη εὐλάβεια, ἡ εὐχαριστία πρὸς ἐκείνη, πρὸς τὴν ὁποία ἀπευθύνουμε …

Διαβάστε περισσότερα »

Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης, Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 1/4/2020.

m_kononos_20202

  Ἅγ. Ἀνδρέας Κρήτης. Ἡ ἀρχαιότερη παράστασή του, εὑρισκόμενη στό εἰλητάριο Exulter 1 στό Μπάρι τῆς Ἰταλίας, τοῦ 10 αἰ.   Ἅγιος Ἀνδρέας, Ἐπίσκοπος Γορτύνης, Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ὁ Ὑμνῳδός Τί νά γράψει κανείς γιά τόν τρισμακάριστο Ἱεράρχη, τῆς περιοχῆς μας, Ἀνδρέα τόν Κρήτης καί τί νά πρωτοαναλύσει ἀπό τό ἔργο του. Γεννήθηκε στή Δαμασκό γύρω στό 660 μ. Χ. Ἀπό …

Διαβάστε περισσότερα »