Σύνδεσμοι

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ – ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον www.ec-patr.org
Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας www.greekorthodox-alexandria.org
Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας www.antiochpat.org
Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων www.jerusalem-patriarchate.info
Πατριαρχεῖον Ρωσσίας www.mospat.ru
Πατριαρχεῖον Σερβίας www.spc.yu
Πατριαρχεῖον Ρουμανίας www.patriarhia.ro
Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας bulch.tripod.com/boc/
Πατριαρχεῖον Γεωργίας www.patriarchate.ge
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου www.churchofcyprus.org.cy
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος www.ecclesia.gr
Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας www.orthodox.pl
Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας www.orthodoxalbania.org
Ἐκκλησία τῆς Τσεχίας καὶ Σλοβακίας www.pravoslav.gts.cz
Ἐκκλησία Φινλανδίας www.ort.fi
Ἐκκλησία Ἐσθονίας www.orthodoxa.org

prometopides (2)

Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΑΙ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς www.goarch.org
Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας home.it.net.au/~jgrapsas/pages/index.htm
Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης www.iak.gr
Ἱ. Μητρόπολις Ἀρκαλοχωρίου www.imakb.gr
Ἱ. Μητρόπολις Βελγίου www.orthodoxia.be
Ἱ. Μητρόπολις Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας www.imga.gr
Ἱ. Μητρόπολις Γαλλίας perso.orange.fr/eglise.orthodoxe.grecque/
Ἱ. Μητρόπολις Γερμανίας www.orthodoxie.net
Ἱ. Μητρόπολις Ἰταλίας www.ortodossia.it
Ἱ. Μητρόπολις Καναδᾶ www.gocanada.org
Ἱ. Μητρόπολις Κισάμου καὶ Σελίνου www.imks.gr
Ἱ. Μητρόπολις Κορέας orthodox.or.kr/english/e_main.htm
Ἱ. Μητρόπολις Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου www.imka.gr
Ἱ. Μητρόπολις Μπουένος Ἄϊρες www.ortodoxia.org
Ἱ. Μητρόπολις Νέας Ζηλανδίας www.imnz.org.nz
Ἱ. Μητρόπολις Ῥόδου www.imr.gr
Ἱ. Μητρόπολις Χὸνγκ Κόνγκ www.cs.ust.hk/faculty/dimitris/metro/hkmetropolis.html
Ἐξαρχία ἐνοριῶν Ῥωσσικῆς παραδόσεως Δ. Εὐρώπης www.exarchat.org
Οὐκρανοὶ Ἀμερικῆς www.uocofusa.org
Οὐκρανοὶ Καναδᾶ www.uocc.ca
Καρπαθορῶσσοι Ἀμερικῆς www.acrod.org

prometopides (1)

ΛΟΙΠΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Chambésy Γενεύης www.centreorthodoxe.org
Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐν Chambésy Γενεύης www.institutorthodoxe.org
Ἰνστιτοῦτον Ὀρθοδόξου Θεολογίας Παρισίων «Ἅγιος Σέργιος» www.saint-serge.net
Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης www.oac.gr
Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Κρήτης www.ekklkritis.gr