• Εορτή του Αγ. Πνεύματος, στην Ενορία Πετροκεφαλίου, 13-6-2022.

  • Εσπερινός Αγ. Μεθοδίου Νυβρίτου, 24/6/2022.

  • Τά πρῶτα τέσσερα Πτυχία καί ἔνα Δίπλωμα, τῆς Σχολῆς Βυζ. Μουσικῆς, τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.

  • Ἑσπερινός Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου και Παύλου – ἀποκάλυψη συμβολικοῦ μνημείου, εἰς τιμήν, τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Παύλου καί Τίτου, στή Γόρτυνα, 28/6/2022.

  • Ἀπό τή λήξη τῶν κατηχητικῶν δραστηριοτήτων, τῆς Ἐνορίας Ἀμπελούζου, 20/6/2022.

  • Eορτή Πάντων των εκ Κρήτη διαλαψάντων Αγίων, στον εορτάζοντα Ι. Ναό τους, στην Ενορία Πλατάνου, Κυριακή 3-7-2022.