• Ὁμιλία Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, Γ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 19/3/2023. Ὁμιλητής ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Μακάριος Σπυριδάκης, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Κουδουμᾶ, μέ θέμα: «Τό ἀναπόφευκτο τῆς ἄρσης τοῦ σταυροῦ».

  • Εσπερινός εορτής του Ευαγγελισμού, Δ’ Χαιρετισμοί, στην πανηγυρίζουσα Ενορία του Αμπελούζου, 24/3/2023.

  • Θ. Λειτουργία του Ευαγγελισμού, Δοξολογία για την Εθνική εορτή, στον Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών, δέηση στο Ηρώο Μοιρών, παρέλαση 25ης Μαρτίου 2023.

  • Ὁμιλία Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 26/3/2023. Ὁμιλητής ὁ κ. Γεώργιος Χαλκιαδάκης, Καθηγητής́ Θεολόγος, μέ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, συγγραφέας τῆς Κλίμακος ὡς ἄλλος Μωυσῆς».

  • Mαθήματα παροχῆς πρώτων βοηθειῶν, στούς Κληρικούς τῶν Β΄ καί ΣΤ΄ Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, στίς 28/3/2023.

  • Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης, Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 29/3/2023.