Καταγραφή και διαφύλαξη εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Καταγραφή και διαφύλαξη εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

katagrafi_ekl_klironomias

Καταγραφή και διαφύλαξη εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Tό τμῆμα αὐτό καταγράφει, σέ ἠλεκτρονική, φωτογραφική καί ἔντυπη μορφή, τήν ἐκκλησιαστική – πολιτιστική κληρονομία ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν τῆς περιφέρειασ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί συνεχίζει τήν ἐργασία αὐτή μέχρι τήν ὁλοκλήρωσή της. Ἤδη ἔχουν καταγραφεῖ σέ 94 ἀπό τίς 108 Ἐνορίες: 629 Ἱ. Ναοί, 3.633 ἐκκλησιαστικά ἀντικείμενα.

Διαβάστε περισσότερα »