Μοῖρες – Ἱ. Μητροπολιτικός Ν. Ἁγ. Γεωργίου

Aγιασμός ενάρξης του συσσιτίου απόρων της Εκκλησίας 2009

pita2010 (5)

Από τoν αγιασμό ενάρξεως του συσσιτίου απόρων της Εκκλησίας και από την ευλογία και κοπή της αγιοβασιλόπιττας του έτους 2010 της Ι. Μητροπόλεως, στο Πολιτιστικό – Πνευματικό Κέντρο του Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών 31-12- 2009

Διαβάστε περισσότερα »

Κατάθεση θεμελίου λίθου του Ι. N. «Πάντων των εν Γορτύνη και Αρκαδία διαλαψάντων Αγίων», Παρεκκλήσιο Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών 14-4-2009

katathesis (1)

Από την κατάθεση του θεμελίου λίθου του Ι. Παρεκκλησίου του Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών “Πάντων των εν τη Ι. Μητροπόλει Γορτύνης & Αρκαδίας διαλαψάντων Αγίων” 14-4-2009  

Διαβάστε περισσότερα »