Δ Αρχιερατική Περιφέρεια

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

logo_version2

ΕΝΟΡΙΕΣ
Δ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Αἰδεσ. Πρωτ. π. Γεώργιος Γαργουλάκης.

 1. Ἀποῒνι – Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς. Ἐφημέριος: …
 2. Ἀσήμι – Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893031381. Ἐφημέριος: Παντελεήμων Παξιμαδᾶς.
 3. Ἀτσιπάδες – Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893031370. Ἐφημέριος: Γεώργιος Σταυρουλάκης.
 4. Διονύσι – Ἱ. Ν. Ἁγ. Διονυσίου. Ἐφημέριος: Ἐφημέριος: Μιχαήλ Τσατσάκης.
 5. Δωράκι – Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν. Ἐφημέριος: Γεώργιος Μαραβελάκης.
 6. Ἐθιά – Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Ἐφημέριος: …
 7. Κεφαλάδω – Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Ἐφημέριος: Ζαχαρίας Κοκαράκης.
 8. Λιγόρτυνος – Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους. Ἐφημέριος: Γεώργιος Μωραϊτάκης.
 9. Λοῦρες – Ἱ. Ν. Τιμ. Σταυροῦ. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893031124. Θεολόγος Μαράκης.
 10. Μεσοχωριό – Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Ἐφημέριος: Μιχαήλ Βελεγράκης.
 11. Μοριάς – Ἱ. Ν. Ἁγ. Χριστοφόρου. Ἐφημέριος: …
 12. Μουρνιά – Ἱ. Ν. Ἁγ. Μάμαντος. Ἐφημέριος: Νεόφυτος Καρύδης.
 13. Παναγιά Μονοφ. – Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893041508. Ἐφημέριος: Νικόλαος Χριστοφοράκης.
 14. Παρανύμφοι – Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου. Ἐφημέριος: Γεώργιος Βακωνάκης.
 15. Πλακιώτισσα – Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναστασίας. Ἐφημέριος:  Ἐλευθέριος Μπικάκης.
 16. Πραιτόρια – Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893022243. Ἐφημέριος: Στυλιανός Ἀνδριανάκης.
 17. Πρινιᾶς Μονοφ. – Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Ἐφημέριος: …
 18. Πύργος Μονοφ. – Ἱ. Ν. Ἁγ. Εἰρήνης. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893023418. Ἐφημέριοι: Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Ἰωάννης Σαριδάκης.
 19. Ροτάσι – Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893023195. Ἐφημέριος: Δημήτριος Κρουσταλάκης.
 20. Στέρνες – Ἱ. Ν. Εἰσ. Θεοτόκου. Ἐφημέριος: Ἰωάννης Σκουλᾶς.
 21. Στόλοι – Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων. Ἐφημέριος: Νικόλαος Ἀνδρεαδάκης.
 22. Σωκαρᾶς – Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893031337. Ἐφημέριος: Χαράλαμπος Κοπανάκης.
 23. Τεφέλι – Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Ἐφημέριος: Δημήτριος Φορτετσανάκης.
 24. Τρεῖς Ἐκκλησίες. – Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Ἐφημέριος: Γεώργιος Βακωνάκης.
 25. Χάρακας – Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893023400. Ἐφημέριοι: Γεώργιος Γαργουλάκης, Νεκτάριος Τριανταφυλλάκης.