ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

1. ΑΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Α. Κυριακαί καί Ἑορταί ἐν ταῖς λοιπαῖς ἡμέραις τῆς ἑβδομάδος

ΜΗΝΕΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΟΡΘΡΟΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἰανουάριος 4:30′ μ.μ. 7:00′ π.μ. 8:30′ – 10:00′ π.μ.
Φεβρουάριος 5:00′ μ.μ. 7:00′ π.μ. 8:30′ – 10:00′ π.μ.
Μάρτιος 5:00′ μ.μ. 7:00′ π.μ. 8:30′ – 10:00′ π.μ.
Ἀπρίλιος 5:30′ μ.μ. 7:00′ π.μ. 8:30′ – 10:00′ π.μ.
Μάϊος 6:00′ μ.μ. 7:00′ π.μ. 8:30′ – 10:00′ π.μ.
Ἰούνιος 6:30′ μ.μ. 7:00′ π.μ. 8:30′ – 10:00′ π.μ.
Ἰούλιος 6:30′ μ.μ. 7:00′ π.μ. 8:30′ – 10:00′ π.μ.
Αὔγουστος 6:00′ μ.μ. 7:00′ π.μ. 8:30′ – 10:00′ π.μ.
Σεπτέμβριος 5:30′ μ.μ. 7:00′ π.μ. 8:30′ – 10:00′ π.μ.
Ὀκτώβριος 5:30′ μ.μ. 7:00′ π.μ. 8:30′ – 10:00′ π.μ.
Νοέμβριος 4:30′ μ.μ. 7:00′ π.μ. 8:30′ – 10:00′ π.μ.
Δεκέμβριος 4:30′ μ.μ. 7:00′ π.μ. 8:30′ – 10:00′ π.μ.

 

B. Παραμονή Χριστουγέννων:Ὄρθρος 6:00′ π.μ.  Θ. Λειτουργία 8:00′ π.μ.

Γ. Ἑορτή Χριστουγέννων: Ὄρθρος 6:00′ π.μ.  Θ. Λειτουργία 7:00′ π.μ.

Δ. Παραμονή Θεοφανείων: Ὄρθρος  6:00′ π.μ. Θ. Λειτουργία 7:30′ π.μ. Ἁγιασμός 8:30′ π.μ.

Ε. Ἑορτή Θεοφανείων: Ὄρθρος  7:00′ π.μ.  Θ. Λειτουργία 8:30′

2. ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Α. Μεγάλη Τεσσαρακοστή:

 1. Μ. Ἀπόδειπνον, ὡς ὁ Ἑσπερινός κατά τούς ὡς ἄνω μῆνας.
 2. Οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου : 7:00′ μ.μ.
 3. Αἱ Ἀκολουθίαι τοῦ Μ.  Κανόνος καί τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου: 7:00′ μ.μ

Β. Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάς:

 1. Αἱ Ἀκολουθίαι τοῦ Νυμφίου καί τῶν Παθῶν: 7:00′ μ.μ.
 2. Αἱ ὧραι καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων, ὡς ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία κατά τούς ὡς ἄνω μῆνας.
 3. Μ. Τετάρτη: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος: 7:00′ καί ἐν συνεχείᾳ τό Ἱ. Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου.
 4. Μ. Πέμπτη: Ἡ Θ. Λειτουργία: 7:00′ π.μ.
 5. Μ. Παρασκευή:
  • Αἱ Μεγάλαι Ὥραι καί ὁ Ἑσπερινός :  9:00′ π.μ.
  • Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἱ. Ἐπιταφίου: 7:00′ μ.μ.6. Μ. Σάββατον: Ἡ Θ. Λειτουργία: 7:00′ π.μ.

   

Γ. Ἁγία καί μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα:

 1. Κροῦσις κωδώνων τό ἑσπέρας τοῦ Μ. Σαββάτου, τῇ 11ῃ νυκτερινῇ.
 2. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου τό Μεσονύκτιον καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Θ. Λειτουργία.
 3. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης, τῇ 11ῃ  π. μ. τῆς Κυριακῆς.

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)