Εκκλησιαστικά Συσσίτια και Τράπεζες Τροφίμων της Εκκλησίας

sisitia

sisit

sisitio09

Συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό φαγητό καί τρόφιμα

Ἱ. Μητροπ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν: ἀπό 15/12/2009 μέχρι 15/12/19 διένειμε 33.500 μερίδες φαγητοῦ.

Ἱ. Ναός Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου: ἀπό τό 2011 μέχρι τίς 31/12/15 διένειμε 9.080 μερίδες φαγητοῦ.

Ἱ. Ναός Ἁγ. Εἰρήνης Πύργου Μονοφ.: Ἀπό τό 2006 μέχρι τίς 31/12/15 διένειμε 33.568 μερίδες φαγητοῦ.

Εὐχαριστοῦμε: τίς κυρίες πού μαγειρεύουν ἐθελοντικά, ὅσους βοηθοῦν μέ τρόφιμα καί χρήματα γιά νά πληρωθεῖ τό ρεῦμα γιά τήν παρασκευή τοῦ φαγητοῦ καί μέ προσφορές γευμάτων ὑπέρ ἀνάπαυσης συγγενικῶν τους προσώπων.

Τά γεύματα τῶν συσσιτίων παρασκευάζονται ἀπό τά ἔσοδα τῶν Ἱ. Ναῶν, ἀπό τήν ἐνίσχυση μέ τρόφιμα τοῦ τμήματος Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ἀπό δωρεές καί ἀπό προσφορές συγγενῶν κεκοιμημένων συνανθρώπων μας, γιά τήν ἀνάπαυσή τους. Μποροῦμε νά κόψουμε περιττά πράγματα διαφόρων ἐκδηλώσεών μας καί νά τά κάνουμε ἕνα πιάτο
φαγητό γιά τούς ἐνδεεῖς
τῶν συσσιτίων τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας.

psomi

Τράπεζες τροφίμων τῆς Ἐκκλησίας

Λειτουργοῦν στό τμῆμα Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί στίς Ἐνορίες: Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου, Ἁγ. Ραφαήλ Μοιρῶν, Ἁγ. Βαρβάρας, Ἀσημίου. Τρόφιμα διανέμονται καί ἀπό ἄλλες Ἐνορίες. Μποροῦμε νά ξοδέψουμε λιγότερα χρήματα περιττῶν ἐκδηλώσεών μας καί νά τά διαθέσουμε σέ εἴδη πού ἔχουν ἀπόλυτη ἀνάγκη ἐμπερίστατοι συνάνθρωποί μας. Κάνουμε ἔκκληση πρός αὐτούς πού θέλουν καί δύνανται νά βοηθήσουν: Παρακαλοῦμε, ἐπικοινωνῆστε μέ τούς κατά τόπους ἱερεῖς καί ρωτῆστε τί ἀνάγκη ὑπάρχει.

Δωρεάν διανομή ρυζιοῦ

Τό τμῆμα κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, σέ συνεργασία μέ τίς Ἐνορίες καί τούς Ἐφημερίους της, διένειμαν 23.968 κιλά ρυζιοῦ, σέ οἰκογένειες τῆς περιοχῆς μας πού ἐγκρίθηκαν ἀπό τίς ἁρμόδιες κρατικές ἀρχές. Εὐχαριστοῦμε τίς ὑπηρεσίες τῆς Περιφέρειας Κρήτης, τόν ἀγροτοβιομηχανικό Συναιτερισμό Τυμπακίου καί ὅσους βοήθησαν γιά τήν ἐν λόγῳ διανομή.

Δωρεάν διανομή τροφίμων

Τό τμῆμα Κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, σέ συνεργασία μέ τίς Ἐνορίες καί τούς Ἐφημερίους της, διένειμαν 20.877 κιλά μακαρόνια, 3.526,645 κιλά φέτα, καί 2.178 κιλά τυρί, σέ οἰκογένειες τῆς περιοχῆς μας πού ἐγκρίθηκαν ἀπό τίς ἁρμόδιες κρατικές ἀρχές.Εὐχαριστοῦμε θερμά τή Δ/νση ἀγροτικῆς οἰκονομίας τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Ἡρακλείου, τόν ἀγροτοβιομηχανικό Συναιτερισμό Τυμπακίου καί ὅλους ὅσους βοήθησαν γιά τήν ἐν λόγῳ διανομή.

Τράπεζα ρουχισμοῦ

Στήν Ἐνορία Ἁγ. Ραφαήλ Μοιρῶν, λειτουργεῖ τράπεζα ρουχισμοῦ γιά συνανθρώπους μας πού ἔχουν ἀνάγκη. Παρακαλοῦμε αὐτούς πού ἔχουν καθαρά εἴδη ρουχισμοῦ, σέ καλή κατάσταση καί δέν τούς εἶναι ἀπαραίτητα νά ἀγαθυνθοῦν καί νά τά δώσουν στήν ἐν λόγῳ Ἐνορία, ἡ ὁποία στή συνέχεια θά τά προωθήσει καταλλήλως.

Δελτίο Τύπου (16-12-2009)

Δελτίο Τύπου (Αύγουστος 2011)