Επιμόρφωση στελεχών Εκκλησίας

Mαθήματα παροχῆς πρώτων βοηθειῶν, στούς Κληρικούς τῶν Β΄ καί ΣΤ΄ Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, στίς 28/3/2023.

samar_20233

Τό Τμῆμα Ἐπιμόρφωσης Στελεχῶν Ἐκκλησίας τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου, κάλεσε ἐκπαιδευτές Σαμαρεῖτες τοῦ Τμήματος Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Μοιρῶν, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν μαθήματα παροχῆς πρώτων βοηθειῶν, στούς Κληρικούς τῶν Β΄ καί ΣΤ΄ Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, στίς 28/3/2023. Ἐκφράζουμε θερμές εὐχαριστίες στούς ἐκπαιδευτές κ. Χρυσόστομο Περγιανάκη καί π. Νικόλαο Τζαγκαράκη.

Διαβάστε περισσότερα »

Σύναξη Ἐφημερίων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τῶν Γ΄, Δ΄ καί Ε´ Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν, κατά τήν ὁποία μίλησε ὁ κ. Ἀλέξανδρος Βγόντζας, ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Κρήτης καί Καθηγητής Ψυχιατρικῆς στο Παν/μιο τῆς Πενσυλβάνιας τῆς Ἀμερικῆς, μέ θέμα: «Συμπαράσταση τοῦ Κληρικοῦ σέ εὐάλωτους ἀνθρώπους μέ ψυχολογικά προβλήματα», 4/2/2023.

sin__233

Διαβάστε περισσότερα »

Σύναξη Ἐφημερίων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τῶν Α΄, Β΄ καί ΣΤ’ Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν, κατά τήν ὁποία μίλησε ὁ κ. Ἀλέξανδρος Βγόντζας, ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Κρήτης καί Καθηγητής Ψυχιατρικῆς στο Παν/μιο τῆς Πενσυλβάνιας τῆς Ἀμερικῆς, μέ θέμα: «Συμπαράσταση τοῦ Κληρικοῦ σέ εὐάλωτους ἀνθρώπους μέ ψυχολογικά προβλήματα», 22/10/2022.

vgonzas_221

Διαβάστε περισσότερα »

Σύναξη Ἐφημερίων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τῶν Γ΄, Δ΄ καί E’ Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν, κατά τήν ὁποία μίλησε ὁ κ. Ἀλέξανδρος Καμπουράκης, Ἰατρός, τ. Ἀναπληρωτής Διευθυντής κλινικῆς αἱματολογίας, ὀγκολογίας Παν/κοῦ Νοσοκομείου Ἡρακλείου, τ. συντονιστής Διευθυντής Παιδιατρικῆς Κλινικῆς Νοσοκομείου Ἁγ. Νικολάου Κρήτης, μέ θέμα: «Ἐπεξηγήσεις καί ἐνημέρωση γιά τά ἐμβόλια ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ», 16/10/2021.

sinaksis_213

Διαβάστε περισσότερα »

Σύναξη Ἐφημερίων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τῶν Α΄, Β΄ καί ΣΤ’ Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν, κατά τήν ὁποία μίλησε ὁ κ. Ἀλέξανδρος Καμπουράκης, Ἰατρός, τ. Ἀναπληρωτής Διευθυντής κλινικῆς αἱματολογίας, ὀγκολογίας Παν/κοῦ Νοσοκομείου Ἡρακλείου, τ. συντονιστής Διευθυντής Παιδιατρικῆς Κλινικῆς Νοσοκομείου Ἁγ. Νικολάου Κρήτης, μέ θέμα: «Ἐπεξηγήσεις καί ἐνημέρωση γιά τά ἐμβόλια ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ», 15/10/2021.

sinaksis_211

Διαβάστε περισσότερα »