Προσκυνήματα

ΓΟΡΤΥΝΑ

aerofotografia

Ἡ πεντάκλιτη Βασιλική τῆς Μητρόπολης τῆς Γόρτυνας, πρό τοῦ χωριοῦ Μητρόπολη Μεσαρᾶς, Ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατά τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο.

sinthrono

Τό Σύνθρονο τῆς πρώτης πεντάκλιτης Βασιλικῆς τῆς Μητρόπολης τῆς Γόρτυνας, πρό τοῦ χωριοῦ Μητρόπολη Μεσαρᾶς, Ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατά τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο.

Α) Βασιλική της Μητρόπολης της Αρχαίας Γόρτυνας

Έδρα της Εκκλησίας Κρήτης κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο πριν το χωριό Μητρόπολη 

gort

Β) Ι. Ναός Παναγίας Κεράς η Αγ. Τίτου Γόρτυνας

ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

Ἁγιοφάραγγο

Άλλα Ιστορικά Μνημεία

Ἅγ. Δέκα

Μάρτσαλος

Ἅγιοι Εὐτυχιανοί

Ἅγ. Φανούριος Βαλσαμονέρου

Ἱ.  σπήλαια Ἱ. Μονῆς Κουδουμᾶ

Ἅγ. Κύριλλος

Ἅγ. Μεθόδιος Νυβρίτου

 Ἅγ. Παντελεήμων Απολύχνου

Φαιστός

Ἀπ. Παῦλος Ἁγ. Ἰωάννου Φαιστοῦ

Ἅγ. Γεώργιος Φλάνδρας Φαιστοῦ

Καρδιώτισσα Βώρων

Καρδιώτισσα Ἁγ. Θωμᾶ

Πύργος Ξωπατέρα κ.λ.π.

ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ