Σταθμοί της Εκκλησίας Κρήτης

pnevma
Μερικοί Σταθμοί της Εκκλησίας Κρήτης
 
33 μ.Χ. Κρῆτες εὐαγγελίζονται τόν Χριστιανισμό στά Ἱεροσόλυμα (Πράξ. β’, 10).
59-60 μ.Χ. Ὁ Ἀπ. Παῦλος, ἀγόμενος στήν Ρώμη, διέρχεται ἀπό τόν ὅρμο τῶν Καλῶν Λιμένων, περιοχή τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας (Πράξ. κζ’,8).
63 μ.Χ. Ὁ Ἀπ. Παῦλος, καθιστᾶ στήν Γόρτυνα, τόν μαθητή του Ἀπ. Τίτο, Πρῶτο Ἐπίσκοπο τῆς Κρήτης, πρός τόν ὁποῖο ἀπευθύνει μετά ἀπό λίγο τήν γνωστή Ἐπιστολή.
744 μ.Χ. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἀποσπᾶται ἀπό τόν Λέοντα Γ΄τόν Ἴσαυρο, ἀπό τήν Ρώμη καί προσαρτᾶται ὁριστικά στήν Κων/λη.
824 μ.Χ. Ἡ Κρήτη κατακτᾶται ἀπό τούς Σαρακηνούς Ἄραβες.
961 μ.Χ. Ἡ Νῆσος ἀπελευθερώνεται ἀπό τόν Νικηφόρο Φωκᾶ.
1204 μ.Χ. Ἡ Κρήτη ὑποδουλώνεται στούς Ἑνετούς. Ἀπαγορεύεται ἡ ὕπαρξη Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων.
1669 μ.Χ. Ἡ Νῆσος κατακτᾶται ἀπό τούς Ὀθωμανούς. Ἐπιτρέπεται ἡ ἐγκατάσταση Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων.
1821 μ.Χ. Θανατώνονται ἀπό τούς Ὀθωμανούς οἱ περισσότεροι Ἀρχιερεῖς τῆς Κρήτης καθώς καί ἄλλοι κληρικοί, λαϊκοί καί πρόκριτοι τοῦ λαοῦ τῆς Νήσου.
1866 μ.Χ. Ὁλοκαύτωση τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀρκαδίου.
1898 μ.Χ. Ἡ Νῆσος αὐτονομεῖται.
1900 μ.Χ. Ψηφίζεται ὁ Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης (Ν. 276 τῆς Κρητικῆς Πολιτείας).
1913 μ.Χ. Ἡ Νῆσος ἑνώνεται μέ τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα.
1941 μ.Χ. Ἡ μάχη τῆς Κρήτης. Οἱ Κρῆτες ἀντιστέκονται ἐναντίον τῶν κατακτητῶν Γερμανῶν.
1961 μ.Χ. Νέος Καταστατικός Χάρτης τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Ν. 4149/1961).
1962 μ.Χ. Οἱ Ἱ. Ἐπισκοπές τῆς Κρήτης ἀνακηρύσσονται σέ Μητροπόλεις.
1963 μ.Χ. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἐπισκέπτεται τήν Κρήτη.
1967 μ.Χ. Ἡ Ἱ. Μητρόπολη Κρήτης ἀνακηρύσσεται σέ Ἀρχιεπισκοπή.
1991 μ.Χ. Μετά τήν ἐκδημία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου, ἐκλέγεται διάδοχός του, ὁ ἀπό Χαλκηδόνος κ. κ.
Βαρθολομαῖος ὁ Α΄.
1992 μ.Χ. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπισκέπτεται ἐπίσημα τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης.
1993 μ.Χ. Ἔκδοση Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου ἀνακήρυξης τῶν τιμῆς ἕνεκεν Ἱ. Μητροπόλεων τῆς Κρήτης, σέ ἐν ἐνεργείᾳ.
1995 μ.Χ. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπισκέπτεται τήν Κρήτη καί προεξάρχει τῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν 100/ρίδα τοῦ Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Μηνᾶ Ἡρακλείου.
2000 μ.Χ. α) Κατάταξη τῶν Νεομαρτύρων τῆς Κρήτης (1821-1822) Ἀρχιερέων, λοιπῶν κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν, ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
β) Ἵδρυση τῆς νέας Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου.
γ) Πατριαρχικές καί Συνοδικές Πράξεις προσαρτήσεως Ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης στίς Ἱ. Μητροπόλεις Γορτύνης καί Ἀρκαδίας καί Πέτρας καί ἐκχώρηση Ἐνοριῶν τους στήν Ἱ. Μητρόπολη Ἀρκαλοχωρίου.
δ) Ἐπαναφορά τοῦ θεσμοῦ τοῦ βοηθοῦ Ἐπισκόπου. Ἐκλέγεται παμψηφεί ἀπό τήν Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ Ἀρχιμ. Μακάριος Δουλουφάκης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, σέ Ἐπίσκοπο Κνωσοῦ, βοηθός Ἐπίσκοπος στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης.
2002 μ.Χ. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπισκέπτεται γιά τρίτη φορά τήν Κρήτη.
2005 μ.Χ. Ἐκδημία Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κυροῦ Κυρίλλου (24 Ἀπριλίου) καί παμψηφεί ἐκλογή ὡς διαδόχου του, τοῦ ἀπό Κνωσοῦ κ. Μακαρίου (26 Μαῒου).
2006 μ.Χ. Ἐκδημία Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Τιμοθέου (26 Ἰουλίου) καί ἐκλογή ὡς διαδόχου του, ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τοῦ ἀπό Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναίου (26 Μαῒου).
2007 μ.Χ. Κατάταξη τῶν Ὁσίων Παρθενίου καί Εὐμενίου τῶν ἐν Κουδουμᾷ, ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατόπιν εἰσηγήσεως, διά τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου.
2008 μ.Χ. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπισκέπτεται γιά τέταρτη φορά τήν Κρήτη, μετά τῶν Προκαθημένων – Ἀντιπροσώπων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 2000 χρόνων ἀπό τήν γέννηση τοῦ Ἀπ. τῶν Ἐθνῶν Παύλου. Κατά τήν ἐπίσκεψη αὐτή ἔρχεται στή Γόρτυνα, ὅπου θεμελιώνει Βῆμα τοῦ Ἀπ. Παύλου καί στούς Καλούς Λιμένες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.
2009 μ.Χ. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπισκέπτεται γιά πέμπτη φορά τήν Κρήτη.