Μοῖρες – Ἱ. Μητροπολιτικός Ν. Ἁγ. Γεωργίου

Κατάθεση θεμελίου λίθου του Ι. N. «Πάντων των εν Γορτύνη και Αρκαδία διαλαψάντων Αγίων», Παρεκκλήσιο Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών 14-4-2009

katathesis (1)

Από την κατάθεση του θεμελίου λίθου του Ι. Παρεκκλησίου του Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών “Πάντων των εν τη Ι. Μητροπόλει Γορτύνης & Αρκαδίας διαλαψάντων Αγίων” 14-4-2009  

Διαβάστε περισσότερα »