Ραδιοφωνικός Σταθμός Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας «Ὁ Εὔδιος Λιμήν» 101,9 FM

Ραδιοφωνικός Σταθμός
Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας
«Ὁ Εὔδιος Λιμήν» 101,9 FM

rs_simb
Ὡς γνωστόν, τήν 1η Μαρτίου 2008, ἐνεργοποιήθηκε τό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἀπό τό Πολιτιστικό Κέντρο μας, μέ χρήματα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τῶν Ἱ. Μονῶν καί Ἐνοριῶν της. Ἡ ἐκπομπή αὐτοῦ τοῦ ραδιοφωνικοῦ προγράμματος σταμάτησε περί τά μέσα τοῦ 2014, διότι ἔπρεπε νά ἀγοραστεῖ ὑπάρχουσα ραδιοφωνική ἄδεια. Συγκεντρώθηκαν τά ἀπαιτούμενα χρήματα ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη, τίς Ἱ. Μονές καί Ἐνορίες της καθώς καί ἀπό δωρεές καί ἔτσι ἀγοράστηκε ἡ εἰρημένη λειτουργοῦσα ραδιοφωνική ἄδεια. Στίς 30/12/2015 ὑπεγράφη ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Μακάριο, τό συμβόλαιο ἀγορᾶς τῆς ραδιοφωνικῆς συχνότητας 101,9 F M. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ ἡ Ἱ. Μητρόπολη ἀπέκτησε τήν μόνιμη φωνή της στό ραδιόφωνο. Ὁ Ραδιοφωνικός μας Σταθμός θά φέρει τήν ἐπωνυμία «Ραδιοφωνικός Σταθμός Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ὁ Εὔδιος Λιμήν», 101,9 F M. Δόξα τῷ Θεῷ καί γιά αὐτή τήν εὐλογία. Εὐχαριστοῦμε πολύ ὅλους ὅσους μᾶς βοήθησαν. Προσεχῶς θά ἀνακοινώσουμε τήν ἡμέρα ἔναρξης λειτουργίας τοῦ Σταθμοῦ μας.