2008 ΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΣΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ (16-10-2008)

afisa_patr

Σεπτό Ευχαριστήριο Γράμμα της Α. Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου για την επίσκεψη Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

Τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, κυρίῳ Μακαρίῳ, ἀσπασμόν ἅγιον ἐν Χριστῷ τεχθέντι. Ἑορτάσαντες, ἔμπλεοι χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, τό ὑπερφυές, κοσμοσωτήριον καί πανευτυχές γεγονός τῆς κατά σάρκα γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐδεξάμεθα, βαθύτατα συγκεκινημένοι, τάς ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τοῦ γεγονότος τούτου εἰλικρινεῖς συγχαρητηρίους προσρήσεις καί εὐχάς τῆς Ὑμετέρας λίαν …

0 σχόλια

Δεύτερο Σεπτό ευχαριστήριο Γράμμα της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. κ. Θεοδώρου μετά την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Κεντρώας Κρήτης, ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Μακάριε, χάρις καί ἔλεος τῇ ὑμετέρα πεφιλημένῃ Σεβασμιότητι καί εἰρήνη παρά τοῦ Θεοῦ. Ἐπικοινωνοῦντες φιλαδέλφως μεθ̉  ὑμῶν ἐπιθυμοῦμεν ἵνα ἐκφράσωμεν τάς ἐκ μέσης καρδίας εὐχαριστίας τῆς ἡμῶν Μετριότητος διά τήν εὐγενικήν ἀποστολήν τῆς ὡραίας ἀναμνηστικῆς φωτογραφίας ἐκ …

0 σχόλια

Σεπτό ευχαριστήριο Γράμμα της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου μετά την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

0 σχόλια

Ευχαριστήριο Γράμμα Σεβ. Μητροπολίτου μας προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. κ. Στέφανο για την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἐν Μοίραις, τῇ 9ῃ Δεκεμβρίου 2008 Ἀριθμ. Πρωτ. 2560 Ἀριθμ. Διεκπ. 1378 Ἀριθμ. Φ. 18 Τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ.κ. Στεφάνῳ  Εἰς Ταλλίνην. Σεβασμιώτατε, Ἀμέτρως ἐχάρημεν διά τήν παρουσίαν τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος, ὅτε τήν 16ην Ὀκτωβρίου λήγοντος ἔτους, μετά τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. …

0 σχόλια

Ευχαριστήριο Γράμμα Σεβ. Μητροπολίτου μας προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τσεχίας και Σλοβακίας κ. κ. Χριστοφόρο για την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἐν Μοίραις, τῇ 9ῃ Δεκεμβρίου 2008 Ἀριθμ. Πρωτ. 2559 Ἀριθμ. Διεκπ. 1377 Ἀριθμ. Φ. 18 Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Τσεχίας καί Σλοβακίας κ.κ. Χριστοφόρῳ Εἰς Πράγαν.   Μακαριώτατε, Ἀμέτρως ἐχάρημεν διά τήν παρουσίαν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, ὅτε τήν 16ην Ὀκτωβρίου λήγοντος ἔτους, μετά τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. …

0 σχόλια

Ευχαριστήριο Γράμμα Σεβ. Μητροπολίτου μας προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. κ. Αναστάσιο για την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἐν Μοίραις, τῇ 8ῃ Δεκεμβρίου 2008 Ἀριθμ. Πρωτ. 2553 Ἀριθμ. Διεκπ. 1373 Ἀριθμ. Φ. 18 Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ.κ. Ἀναστασίῳ Εἰς Τίρανα. Μακαριώτατε, Ἀμέτρως ἐχάρημεν διά τήν παρουσίαν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, ὅτε τήν 16ην Ὀκτωβρίου λήγοντος ἔτους, μετά τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. …

0 σχόλια

Ευχαριστήριο Γράμμα Σεβ. Μητροπολίτου μας προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομο για την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἐν Μοίραις, τῇ 8ῃ Δεκεμβρίου 2008 Ἀριθμ. Πρωτ. 2550 Ἀριθμ. Διεκπ. 1372 Ἀριθμ. Φ. 18  Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμῳ Εἰς Λευκωσίαν. Μακαριώτατε, Ἀμέτρως ἐχάρημεν διά τήν παρουσίαν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, ὅτε τήν 16ην Ὀκτωβρίου λήγοντος ἔτους, μετά τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Προκαθημένων …

0 σχόλια

Ευχαριστήριο Γράμμα Σεβ. Μητροπολίτου μας προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμο για την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἐν Μοίραις, τῇ 4ῃ Δεκεμβρίου2008 Ἀριθμ. Πρωτ. 2530 Ἀριθμ. Διεκπ. 1362 Ἀριθμ. Φ. 18  Τῇ Αὐτοῦ Μακαριότητι τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΩι Εἰς Ἀθήνας. Μακαριώτατε, Ἀμέτρως ἐχάρημεν διά τήν παρουσίαν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, ὅτε τήν 16ην Ὀκτωβρίου λήγοντος ἔτους, μετά τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου …

0 σχόλια

Ευχαριστήριο Γράμμα Σεβ. Μητροπολίτου μας προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. κ. Θεόδωρο για την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἐν Μοίραις, τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2008 Ἀριθμ. Πρωτ. 2495 Ἀριθμ. Διεκπ. 1337 Ἀριθμ. Φ. 19 Τῇ Α. Θ. Μ. Τῷ Πάπᾳ καί Πατριάρχῃ Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. κ. Θεοδώρῳ Εἰς Ἀλεξάνδρειαν. Ἐλάβομεν τήν ἀπό κα’ παρελθόντος Ὀκτωβρίου ἐπιστολήν τῆς Ὑμετέρας Θ. Μακαριότητος, καί βαθέως συνεκινήθημεν ἀπό τό …

0 σχόλια

Ευχαριστήριο Γράμμα Σεβ. Μητροπολίτου μας προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο για την επίσκεψή Του, στην Ι. Μητρόπολή μας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἐν Μοίραις, τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2008 Ἀριθμ. Πρωτ. 2494 Ἀριθμ. Διεκπ. 1336 Ἀριθμ. Φ. 19 Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ κυρίῳ μοι κυρίῳ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩι Εἰς Φανάριον. Προσθήκην ἁγίαν εἰς τήν ἀγαλλίασιν ἥν κατέλειπεν ἐνταῦθα ἡ προσφάτως διαγενομένη θεοδώρητος παρουσία Ὑμῶν, ἀπετέλεσεν ἡ κατ̉ αὐτάς λῆψις τῆς …

0 σχόλια