Ιερά Μονή Απεζανών

sxedio_apezanon

Σχέδιο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀπεζανῶν τοῦ 1745.

apezanes_vasilios1

apezanes_vasilios2

Τό Ἡγουμενεῖο τῆς Ἱ. Μ. Ἀπεζανῶν μέ τόν Ἀρκαδίας Βασίλειο καί πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς.

p_m-apezanon-08

p_m-apezanon-04

mko_m-apezanon-07

p_m-apezanon-01

mko_m-apezanon-04

mko_m-apezanon-06

p_m-apezanon-06

Εἶναι κτισμένη πάνω στά Ἀστερούσια Ὄρη. Ὁ παλαιός φρουριακὸς χαρακτῆρας της ἔχει ὑποστεῖ μεγάλες ἀλλοιώσεις. Τὸ Καθολικὸ της εἶναι τρίκλιτο καί εἶναι ἀφιερωμένα στὸν Ἅγ. Ἀντώνιο, στὴ Μεταμόρφωση καὶ στοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες. Ὑπάρχουν διάφορες παραδόσεις γιά τήν ἵδρυσή της ὅπως π.χ. γιά τή μετακίνηση μοναχῶν, περί τόν 14ο αἰ., ἀπό τό Ἁγιοφάραγγο πρός τά Ἀστερούσια οἱ ὁποῖοι φέρεται νά ἵδρυσαν τήν Ἱ. Μονή. Σώζονται ἐκκλησιαστικὰ κειμήλια, πού ἀπέμειναν ἀπό καταστροφές τῶν Βενετῶν καί Τούρκων. Ἡ  Ἱ. Μονὴ ὑπῆρξε ὁρμητήριο ἐπιφανῶν ἀνθρώπων τῶν γραμμάτων, ὅπως ὁ Ἡγούμενος Μελέτιος Συρίγος, τό 1626, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Μελέτιος Πηγᾶς καί ἄλλοι, ἀπετέλεσε δέ ἀντιπαπικὸ κέντρο κατὰ τὴν Ἑνετοκρατία. Ἡ Ἱ. Μονή ἔχει πολλά μετόχια καί εἶχε μετόχιο στήν Σμύρνη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, μέχρι τίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰ. Τό Μοναστῆρι μαρτυρεῖται σέ ἔγγραφα μέ διάφορα θέματα ἀπό τόν 14ο αἰ. μέχρι τήν ἐποχή μας, κάποια ἀπό αὐτά ἔχουν δημοσιευθεῖ, ὅπως τά βρίσκουμε π.χ. στό δίτομο ἔργο τοῦ κ. Ν. Ψιλάκη «Μοναστήρια καί ἑρημητήρια τῆς Κρήτης», ἐνῶ ἄλλα περιμένουν τή δημοσίευσή τους ὅπως π.χ. ἡ ἐργασία τοῦ κ. Ἰ. Κ. Μαυρωμάτη, Καθηγητῆ τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων, μέ θέμα: «Συμβολή στήν ἱστορία τοῦ Μοναστηριοῦ τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου τῶν Ἀπεζωνῶν», ἡ ὁποία ἀνακοινώθηκε στό 3ο Διεθνές Συνέδριο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, μέ θέμα: «Τό προσκύνημα ὡς τόπος συνάντησης ἀνθρώπων, λαῶν, θρησκειῶν, πολιτισμῶν», τό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε τό 2017. Ἡ  Ἱ. Μονή εἶναι ἀνδρῶα καί σήμερα ἐγκαταβιοῦν 3 πατέρες.

Ἱ. Εἰκόνα τῶν Ἁγ. Δέκα.
Ἔργο Μιχ. Πολυχρονίου τοῦ Κρητός 1854, δέηση
Ἀρχιμ. Ἀβραμίου, Προηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ἀπεζανῶν.

apezanes_232

Εσπερινός εορτής Αγ. Αντωνίου στην Ι. Μονή Απεζανών, 16/1/2023.

0 σχόλια
apezanes_methodios_203

Από την εις Μοναχόν χειροθεσία του π. Μεθοδίου Ζαχαριουδάκη στην Ι. Μονή Απεζανών, 1/8/2020.

0 σχόλια
apezanes_16-1-20207

Εσπερινός εορτής Αγ. Αντωνίου στην Ι. Μονή Απεζανών, 16/1/2020.

0 σχόλια
apezanes_16_1_10191

Εσπερινός εορτής Αγ. Αντωνίου στην Ι. Μονή Απεζανών, 16/1/2019.

0 σχόλια
apezanes_20187

Από την πανήγυρη του Αγ. Αντωνίου στην Ι. Μονή Απεζανών, 17-1-2018.

0 σχόλια
apezanes_mnimosin_20177

Ἀπό τή Θ. Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Ἀπεζανῶν, Κυριακή 24/9/2017.

0 σχόλια
apezanes_20171

Από τον Εσπερινό της εορτής του Αγ. Αντωνίου 2017 στην Ι. Μονή Απεζανών

0 σχόλια
apezanes_1600008

Από την πανήγυρη του Αγ. Αντωνίου στην Ι. Μονή Απεζανών 17-1-2015

Από την πανήγυρη του Αγ. Αντωνίου στην Ι. Μονή Απεζανών 17-1-2015

0 σχόλια
apezanes2015 (9)

Θεία Λειτουργία της Κυριακής 2015

Από τη Θ. Λειτουργία της Κυριακής 14/6/2015

0 σχόλια
apezanes_14 (4)

Από την εορτή του Αγ. Αντωνίου 2014

Από την εορτή του Αγ. Αντωνίου 2014

0 σχόλια