Κέντρο τουριστικής πληροφόρησης Μεσαράς

Στίς δραστηριότητες τοῦ τμήματος τοῦ Θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ, ἐντάσσεται καί ἡ ἐν γένει τουριστική πληροφόρηση. Μετά ἀπό ἀπαραίτητες ἐνέργειές μας, πρός τό πρόγραμμα “Leader”, μέσῳ τῆς “Ἀναπτυξιακῆς Ἡρακλείου” ἐντάχθηκε ἡ χρηματοδότηση τῆς ἀνακαίνισης τῆς αἴθουσας τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν, γιά τήν ἵδρυση“Κέντρου τουριστικῆς πληροφόρησης Μεσαρᾶς”.

Οἱ ἐργασίες ξεκίνησαν στίς 10 Ἰουλίου 2014 καί συνεχίζονται.

Απο την αίθουσα προ της 10 Ιουλίου 2014

 

Από τις εργασίες ανακαίνισης της αίθουσας μετά τη 10 Ἰουλίου 2014