Ιούνιος 2015

Ιούνιος 2015

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος:

-Την Δευτέραν 1ην Ιουνίου 2015, εορτή του Αγ. Πνεύματος, ελειτούργησεν εις την πανηγυρίζουσαν Ενορίαν Αγ. Πνεύματος Πετροκεφαλίου. Το απόγευμα ησχολήθη με διάφορα υπηρεσιακά θέματα της Ι. Μητροπόλεως, με την έκδοσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω» και με την έκδοσιν διαφόρων εντύπων του Πολιτιστικού Κέντρου αυτής.

-Την Τρίτην 2αν Ιουνίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές. Το απόγευμα επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.

-Την Τετάρτην 3ην Ιουνίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές. Το απόγευμα επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.

-Την Πέμπτην 4ην Ιουνίου 2015, εδέχθη τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Παρθένιον Βουλγαράκην, Ηγούμενον της Ι. Μονής Οδηγητρίας και τον κ. Αντώνιον Λεμονάκην, τεχνικόν ηλεκτρονικών δικτύων, εκ Ηρακλείου. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με υπηρεσιακά θέματα της Ι. Μητροπόλεως. Το εσπέρας μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Παρασκευήν 5ην Ιουνίου 2015, τον κ. Φώτιον Ρίζον, θεολόγον, εξ Αθηνών, μέλος της αδελφότητος θεολόγων «Ο Σωτήρ». Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με θέματα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

-Το Σάββατον 6ην Ιουνίου 2015 και την Κυριακήν 7ην Ιουνίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.

-Την Δευτέραν 8ην Ιουνίου 2015, μετέβη εις Ηράκλειον και μετέσχε των εργασιών της Συνεδρίας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης. Το απόγευμα επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.

-Την Τρίτην 9ην Ιουνίου 2015, εδέχθη τον κ. Κων/νον Δαριβιανάκην, Διευθυντήν του Γυμνασίου Βαγιωνιάς και την κ. Γεωργίαν Μανιφάβα, Διευθύντριαν του Λυκείου Αγίων Δέκα, τον Αιδεσ. Πρωτ. Λέανδρον Σταματάκην, Προϊστάμενον της Ενορίας Αγ. Γεωργίου Α. Ζαρού και τον Αιδεσ. Πρεσβ. Μιχαήλ Ρουσάκην, Εφημέριον Καμηλαρίου. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με θέματα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

-Την Τετάρτην 10ην Ιουνίου 2015, μετέβη εις το, εν Μοίραις, Δημαρχείον του Δήμου Φαιστού και μετέσχε συσκέψεως δια θέματα κοινωνικής ευποιίας. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με θέματα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

-Την Πέμπτην 11ην Ιουνίου 2015, ελειτούργησεν εις τον εορτάζοντα Ι. Ν. Άξιον Εστίν και  Αγ. Λουκά Συμφερουπόλεως Αλμυρής και ωμίλησεν επικαίρως. Το εσπέρας μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Παρασκευήν 12ην Ιουνίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρωτ. Ιωάννην Χασουράκην, Εφημέριον Α. Μουλίων, τον κ. Γεώργιον Κορνηλάκην, Πρόεδρον του Τοπικού Συμβουλίου Μουλίων, τον κ. Γρηγόριον Ζαχαριουδάκην, πτυχιούχον της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης, εκ Γαλιάς, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Εμμ. Κυριακάκην, Εφημέριον Γρηγοριάς, την κ. Μαρίαν Βασιλάκη, εντεταλμένη του τμήματος θεατρικού παιχνιδιού και εικαστικού εργαστηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, με την οποίαν είχε συνεργασίαν δια θέματα της ειρημένου τμήματος και τον κ. Αλέξανδρον Γαρεφαλάκην, επιστημονικόν συνεργάτην της Μ.Κ.Ο. «Φιλοξενία» της Εκκλησίας Κρήτης, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της ειρημένης Μ.Κ.Ο.

-Το Σάββατον 13ην Ιουνίου 2015, μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Κυριακήν 14ην Ιουνίου 2015, ελειτούργησεν εις την Ι. Μονήν Απεζανών, εχειροθέτησεν εις Αναγνώστην τον κ. Ιωάννην Τζεϊρανάκην, απόφοιτον Εκκλ. Σχολής, εκ Τυμπακίου και ωμίλησεν επικαίρως. Το απόγευμα μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Δευτέραν 15ην Ιουνίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρωτ. Μιχαήλ Ψαρουδάκην, Εφημέριον του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Γεώργιον Μαραγκάκην, Εφημέριον Αγ. Κωνσταντίνου Μοιρών, τον κ. Εμμ. Καρτσωνάκην, Πρόεδρον του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Ιωάννου Καπετανιανών, την κ. Μαρίαν Κρουσταλάκη, Αντιπρόεδρον του αυτού Συλλόγου, τον Πανοσ. Αρχιμ. Νικόδημον Ατσαλάκην, συνταξιούχον Εφημέριον της Ι. Μητροπόλεως και τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Γεώργιον Μπαριτάκην, κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως μετά της συζύγου αυτού. Το εσπέρας εδέχθη  την κ. Αικατερίνην Τσιατούρα, εξ Αθηνών, την κ. Χρυσάνθη Σκαρπαθιώτη, εκ Χουδετσίου και τον κ. Εμμ. Καλιονάκην, ιατρόν, εκ Χανίων.

-Την Τρίτην 16ην Ιουνίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρωτ. Παναγιώτην Δούλην, Εφημέριον Αγ. Θωμά, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Γεώργιον Παπαδοβασιλάκην, Εφημέριον Νυβρίτου, τον κ. Φραγκίσκον Ζαχαριουδάκην, φιλόλογον, εκ Νυβρίτου, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Ιωάννην Σκουλάν, Εφημέριον Στερνών, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Εμμανουήλ Τσατσάκην, Εφημέριον Ματάλων και τον κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της αρμοδιότητος αυτού. Το απόγευμα ησχολήθη με την έκδοσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω» και με την έκδοσιν διαφόρων εντύπων του Πολιτιστικού Κέντρου αυτής.

-Την Τετάρτην 17ην Ιουνίου 2015, ησχολήθη με την έκδοσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω» και με την έκδοσιν διαφόρων εντύπων του Πολιτιστικού Κέντρου αυτής.

-Την Πέμπτην 18ην Ιουνίου 2015, εδέχθη τον κ. Ελευθέριον Χρηστάκην, εξ Ηρακλείου, μετά του υιού αυτού Ιωάννου και τον Αιδεσ. Πρεσβ. Μιχαήλ Τυράκην, Εφημέριον Αγ. Κυρίλλου. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την έκδοσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω» και με την έκδοσιν διαφόρων εντύπων του Πολιτιστικού Κέντρου αυτής. Το απόγευμα μετέσχε της επιτροπής προαγωγικών εξετάσεων της Σχολής Βυζ. Μουσικής «Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, δια πρώτην φοράν μετά την αναγνώρισιν της εν λόγω Σχολής υπό του Κράτους. Το εσπέρας εδέχθη τον κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της αρμοδιότητος αυτού.

-Την Παρασκευήν 19ην Ιουνίου 2015, ησχολήθη μετά της υλοποιήσεως των προγραμμάτων της Μ.Κ.Ο. «Φιλοξενία» της Εκκλησίας Κρήτης. Το απόγευμα μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.

-Το Σάββατον 20ήν Ιουνίου 2015, εδέχθη τον κ. Γεώργιον Στεφανίδην, Καθηγητήν του Παν/μίου των Παρισίων, Πρόεδρον του Ελληνογαλλικού συνδέσμου ΕΛΓΑ, σύνδεσμος των ΟΤΑ Ελλάδος Γαλλίας. Το απόγευμα ησχολήθη μετά της υλοποιήσεως των προγραμμάτων της Μ.Κ.Ο. «Φιλοξενία» της Εκκλησίας Κρήτης.

-Την Κυριακήν 21ην Ιουνίου 2015, παρηκολούθησεν εν τω αμφιθεάτρω του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως εορταστικήν εκδήλωσιν με θέμα: “Αφιέρωμα στην Παναγία” των τμημάτων της σχολής αγιογραφίας και του τμήματος ψηφιδωτού του εν λόγω Πολιτιστικού Κέντρου και επεσκέφθη την έκθεσιν έργων των επιμορφουμένων του τμήματος Σχολής Αγιογραφίας και του τμήματος Ψηφιδωτού, εις τας αιθούσας του ισογείου του ειρημένου Κέντρου.

-Την Δευτέραν 22αν Ιουνίου 2015, μετέβη εις το Επικοινωνιακόν και Μορφωτικόν Ίδρυμα της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης, εν Ηρακλείω, και εις το Γραφείον της Μ.Κ.Ο. «Φιλοξενία» της Εκκλησίας Κρήτης και προήδρευσε της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων αυτής.Το εσπέρας επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.

-Την Τρίτην 23ην Ιουνίου 2015, εδέχθη όμιλον προσκυνητών εκ Δαφνών, τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Γεώργιον Δασκαλάκην, Εφημέριον της Ενορίας Φρουρνοφαράγγου, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Γεώργιον Ντισπυράκην, Προϊστάμενον Ι. Ν. Αγ. Τίτου Τυμπακίου και τον κ. Κων/νον Θαλασσινάκην, Εντεταλμένον του Τμήματος Ψηφιδωτού του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα του τμήματος αυτού. Το εσπέρας ησχολήθη μεθ΄ υπηρεσιακών θεμάτων της Ι. Μητροπόλεως και με αποφάσεις του Δ. Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Τετάρτην 24ην Ιουνίου 2015, εορτή του Γενεθλίου του Τιμ. Προδρόμου ελειτούργησεν εις τον εορτάζοντα Ι. Ναόν του Τιμ. Προδρόμου του οικισμού Λίσταρος, ανέγνωσεν ευχή εις εκκλησιαστικήν διακονίαν εις τον κ. Αριστείδην Ζαχαριουδάκην και ωμίλησεν επικαίρως. Το απόγευμα ησχολήθη με θέματα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

-Την Πέμπτην 25ην Ιουνίου 2015, εορτή του Αγίου Μεθοδίου του εν Νυβρίτω, ελειτούργησεν εν τω εορτάζοντι Ι. Ν. του Αγίου Μεθοδίου, εν Νυβρίτω, μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού. Το απόγευμα ησχολήθη με θέματα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

-Την Παρασκευήν 26ην Ιουνίου 2015, εδέχθη τον κ. Εμμ. Γαργεράκην, μετά της συζύγου αυτού, εκ Γρηγοριάς, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Γεώργιον Ζαχαριουδάκην, Εφημέριον Κλήματος, τον Αιδεσιμολ. Πρωτ. Ιωάννην Φραγκάκην, Προϊστάμενον του Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών, τον κ. Στέφανον Αλπαντάκην, Αγιογράφον εκ Κουσέ, την κ. Σοφίαν Κουτσάκη, εκ Μοιρών, τον κ. Σωτ. Πασχαλίδην, οικονομολόγον, εκ Θεσ/νίκης με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια προγράμματα της Εκκλησίας Κρήτης και την κ. Πασχαλίνα Ντότση, εκ Θεσ/νίκης.

-Το Σάββατον 27ην Ιουνίου 2015, ησχολήθη μετά της υλοποιήσεως των προγραμμάτων της Μ.Κ.Ο. «Φιλοξενία» της Εκκλησίας Κρήτης.

-Την Κυριακήν 28ην Ιουνίου 2015, ελειτούργησεν εις τον Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου του οικισμού Αγ. Ιωάννης της Ενορίας Καπετανιανιανών, απένειμεν εύφημον μνείαν της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας εις τον Πανοσ. Αρχιμ. Νικόδημον Ατσαλάκην, συνταξιούχον Εφημέριον της Ι. Μητροπόλεως και ωμίλησεν επικαίρως. Το εσπέρας ησχολήθη μετά της υλοποιήσεως των προγραμμάτων της Μ.Κ.Ο. «Φιλοξενία» της Εκκλησίας Κρήτης.

-Την Δευτέραν 29ην Ιουνίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές το εσπέρας επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.

-Την Τρίτην 30ήν Ιουνίου 2015, ησχολήθη με την έκδοσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω» και με την προετοιμασίαν δια την έκδοσιν του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως του έτους 2016. Το απόγευμα μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.