Ιούλιος 2015

Ιούλιος 2015

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος:

-Την Τετάρτην 1ην Ιουλίου 2015, ησχολήθη με την έκδοσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω» και με την προετοιμασίαν δια την έκδοσιν του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως του έτους 2016. Το απόγευμα μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Πέμπτην 2αν Ιουλίου 2015, ησχολήθη με την έκδοσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω» και με την προετοιμασίαν δια την έκδοσιν του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως του έτους 2016. Το απόγευμα μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές το εσπέρας επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.

-Την Παρασκευήν 3ην Ιουλίου 2015, εδέχθη τον Πανοσ. Αρχιμ. Μακάριον Σπυριδάκην, Ηγούμενον της Ι. Μ. Κουδουμά, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της Ι. Μονής Κουδουμά, την κ. Ελισάβετ Καραταράκη, εκ Βαλή, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Αντώνιον Δουλγεράκην, Εφημέριον Βαλή και τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Νικόλαον Ξυλούρην, Εφημέριον Πηγαϊδακίων. Το απόγευμα ησχολήθη με την έκδοσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω» και με την προετοιμασίαν δια την έκδοσιν του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως του έτους 2016.

-Το Σάββατον 4ην Ιουλίου 2015, εδέχθη τον Σεβ. Μητροπολίτην Αυστρίας κ. Αρσένιον. Το απόγευμα μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Κυριακήν 5ην Ιουλίου 2015, ελειτούργησεν εν τω Ι. Ναώ Αγ. Μαρίνης Σίβα και ετέλεσε βάπτισιν εντός της Θ. Λειτουργίας κατά την αρχαίαν τάξιν της Εκκλησίας.

-Την Δευτέραν 6ην Ιουλίου 2015,  ανεχώρησεν εξ Ηρακλείου δι΄ Αθήνας και εξ Αθηνών διά Κωνσταντινούπολιν.

-Την Τρίτην 7ην Ιουλίου 2015, μετέσχε των εργασιών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εν Φαναρίω, υπό την Προεδρείαν της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

-Την Τετάρτην 8ην Ιουλίου 2015, μετέσχε των εργασιών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εν Χάλκη, υπό την Προεδρείαν της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

-Την Πέμπτην 9ην Ιουλίου 2015, μετέσχε των εργασιών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εν Φαναρίω, υπό την Προεδρείαν της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Το απόγευμα, ανεχώρησεν εκ Κωνσταντινουπόλεως δι΄ Αθήνας, εξ Αθηνών δι΄ Ηράκλειον και εξ Ηρακλείου δια Μοίρας. Το εσπέρας εδέχθη εδέχθη τον Σεβ. Μητροπολίτην Αυστρίας κ. Αρσένιον, τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Πρόδρομον Ξενάκην, Υπογραμματέα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης και τον κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, καθηγητήν μουσικής – Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Εντεταλμένον του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Χορωδία παραδοσιακής μουσικής «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» και του τμήματος «Κρήτες Ριζίτες».

-Την Παρασκευήν 10ην Ιουλίου 2015, εορτή των Αγ. Πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κουδουμά, συνελειτούργησεν, εις την Ι. Μονήν Κουδουμά, μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Ρόδου κ. Κυρίλλου, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού και Αυστρίας Αρσενίου. Εν συνεχεία παρετέθη υπό της Ι. Μονής εόρτιος τράπεζα καθ ην προσεφώνησε καταλλήλως τους αγίους Αρχιερείς και τους προσκυνητάς της Ι. Μονής. Το εσπέρας ησχολήθη με την μελλοντικήν έκδοσιν του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως, του έτους 2016.

-Το Σάββατον 11ην Ιουλίου 2015 και την Κυριακήν 12ην Ιουλίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.

-Την Δευτέραν 13ην Ιουλίου 2015, ησχολήθη με την τακτοποίησιν των χώρων του Επισκοπείου.

-Την Τρίτην 14ην Ιουλίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρωτ. Γεώργιον Μαραβελάκην, Εφημέριον Δωρακίου, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Μιχαήλ Ρουσάκην, Εφημέριον Καμηλαρίου, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Αντώνιον Χαλκιαδάκην, Εφημέριον Καστελλίου Καινουργίου, τον κ. Ιωάννην Φασομυτάκην, Δημοτικόν Σύμβουλον του Δήμου Φαιστού, τον κ. Αντώνιον Σελιανάκην, εκ Λαγολιού και τον Αιδεσ. Πρεσβ. Νεκτάριον Τριανταφυλλάκην, Εφημέριον Χάρακος. Το εσπέρας ησχολήθη με την αρχειοθέτησιν  παλαιών φακέλων της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Τετάρτην 15ην Ιουλίου 2015, εδέχθη τον κ. Αθανάσιον Καλλίδην εκ Ξάνθης και τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Μιχαήλ Παπαδάκην, Εφημέριον Ενορίας Ασημίου, μετά της πρεσβυτέρας αυτού. Το εσπέρας ησχολήθη με την αρχειοθέτησιν  παλαιών φακέλων της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Πέμπτην 16ην Ιουλίου 2015, εδέχθη την κ. Μαρίαν Βασιλάκη, εντεταλμένη του τμήματος θεατρικού παιχνιδιού και εικαστικού εργαστηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, με την οποίαν είχε συνεργασίαν δια θέματα της ειρημένου τμήματος, τον κ. Εμμ. Σμαραγδάκην, εκ Μιαμού, τον Πανοσ. Αρχιμ. Γαβριήλ Κυριλάκην, κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως Ιερισσού, την κ. Μαρούλαν Πιπεράκη, εκ Μοιρών και τον Αιδεσ. Πρεσβ. Νικόλαον Παλαμιανάκην, κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως Βελγίου. Το εσπέρας εδέχθη τον κ. Μ. Χατζηγιάννην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Δρ Βυζ. Αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών, μετά του οποίου είχε συνεργασίαν δια τεχνικά θέματα Ενοριών της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Παρασκευήν 17ην Ιουλίου 2015, εορτή της Αγ. Μαρίνας, ελειτούργησεν εις την Ενορίαν Αγ. Μαρίνας Καστελλίου Καινουργίου και ωμίλησεν επικαίρως. Τη αυτή ημέρα εδέχθη τον κ. Αντώνιον Χαραλαμπάκην, τ. Δήμαρχον Τυμπακίου, μετά της συζύγου αυτού, τον κ. Γεώργιον Λουκάκην, εκ Ρεθύμνου, μετά της συζύγου αυτού, τον Πανοσ. Αρχιμ. Μακάριον Σπυριδάκην, Ηγούμενον της Ι. Μ. Κουδουμά, τον κ. Προκόπην Πλωμαρίτην, καθηγητήν θεολόγον, εκ Λέσβου, τον κ. Γεώργιον Ζαχαριουδάκην, φοιτητήν θεολογίας, εξ Ηρακλείου και τον κ. Μ. Χατζηγιάννην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Δρ Βυζ. Αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών, μετά του οποίου είχε συνεργασίαν δια τεχνικά θέματα Ενοριών της Ι. Μητροπόλεως.

-Το Σάββατον 18ην Ιουλίου 2015, ησχολήθη μετά της εκδόσεως του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω». Το απόγευμα παρηκολούθησε εκδήλωσιν εις τον αύλειον χώρον της Ενορίας Χάρακος, εις μνήμην του μακαριστού Αθανασίου Παλιούρα, καθηγητού Αρχαιολογίας.

-Την Κυριακήν 19ην Ιουλίου 2015, ελειτούργησεν εις την Ενορίαν Χάρακος, μετά των Σεβ. Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου και Αρχιεπισκόπου Κατάρ κ. Μακαρίου και προέστη του μνημοσύνου του μακαριστού Αθανασίου Παλιούρα, καθηγητού Αρχαιολογίας, επι τη συμπληρώσει  9 μηνών από της εις Κύριον εκδημίας αυτού και ωμίλησεν επικαίρως.

-Την Δευτέραν 20ήν Ιουλίου 2015 και την Τρίτην 21ην Ιουλίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.

-Την Τετάρτην 22αν Ιουλίου 2015, ησχολήθη μετά των Αποφάσεων του Δ. Σ. του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως. Το απόγευμα είχε συνεργασίαν με τον κ. Μ. Χατζηγιάννην,  Πολιτικόν Μηχανικόν, Δρ Βυζ. Αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών, δια τεχνικά θέματα Ενοριών και του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Πέμπτην 23ην Ιουλίου 2015, ησχολήθη με την διαδικασίαν δια την έναρξιν της κατασκευής των χώρων των μονίμων γραφείων της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Παρασκευήν 24ην Ιουλίου 2015, εδέχθη τον κ. Εμμ. Μπαστάκη, εκ Πόμπιας, τον Οσιολ. Ιερομόναχον Αζαρίαν, εκ της καλύβης του Τ. Προδρόμου Αγ. Άννης, Αγ. Όρους, τον κ. Χαρίτωνα Παπαδάκην, εξ Ηρακλείου, τον τον Αιδεσ. Πρωτ. Μιχαήλ Αλπαντάκην, Εφημέριον Α. Ζαρού, τον Αιδεσ. Πρωτ. Λέανδρον Σταματάκην, Προϊστάμενον της Ενορίας Αγ. Γεωργίου Α. Ζαρού, τον Αιδεσ. Πρωτ. Γεώργιον Ραπτάκην, Εφημέριον Αγ. Δέκα, τον Αιδεσ. Πρωτ. Ιωάννην Χασουράκην, Εφημέριον Α. Μουλίων, τον Αιδεσ. Πρωτ. Ιωάννην Χαλκιαδάκην, Εφημέριον Καπαριανών και τον κ. Κων/νον Πετρόπουλον, εκ Μοιρών.

-Το Σάββατον 25ην Ιουλίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.

-Την Κυριακήν 26ην Ιουλίου 2015, ελειτούργησεν εις την Ενορίαν Τριών Εκκλησιών, εχειροθέτησεν εις Αναγνώστην τον κ. Ανδρέαν Βακωνάκην, προέστη του μνημοσύνου των πεσόντων κατά την Γερμανικήν κατοχήν, ωμίλησεν επικαίρως και απεκάλυψε πλάκα αναφερομένην εις την, από Τρείς Εκκλησιές, μετάβασιν των αγωνιστών της αντιστάσεως εις την Μέσην Ανατολήν. Το εσπέρας εχοροστάτησε κατά τον Εσπερινόν του πανηγυρίζοντος Ι. Ναού Αγ. Παντελεήμονος Απολύχνου Μοιρών και ωμίλησεν επικαίρως. Προ της απολύσεως ανέγνωσε τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου, επί τη συμπληρώσει εννέα ετών από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.

-Την Δευτέραν 27ην Ιουλίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.

-Την Τρίτην 28ην Ιουλίου 2015, ησχολήθη με την τακτοποίησιν των εξωτερικών χώρων του οικήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Τετάρτην 29ην Ιουλίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρεσβ. Γεώργιον Ζαχαριουδάκην, Εφημέριον Κλήματος, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Δημήτριον Φορτετσανάκην, Εφημέριον Βουρβουλίτου, τον κ. Γεώργιον Κανδεράκην, πολιτικόν μηχανικόν, προϊστάμενον του τμήματος δομών περιβάλλοντος της Διευθύνσεως τεχνικών έργων της Περιφερείας Κρήτης, τον κ. Θεοφάνην Χανδάνον, μηχανολόγον, εκ της αυτής υπηρεσίας, την κ. Μαρίαν Παπαναστασίου, πολιτικόν μηχανικόν, του τμήματος δομών περιβάλλοντος της Διευθύνσεως τεχνικών έργων της Περιφερείας Κρήτης, τον κ. Ιωάννην Χριστάκην, εργολάβον, εξ Ηρακλείου και τον κ. Μάρκον Σπανάκην, εκ Λουρών.

-Την Πέμπτην 30ήν Ιουλίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.

-Την Παρασκευήν 31ην Ιουλίου 2015, ησχολήθη με την υλοποίησιν αποφάσεων του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.