Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος Ἐκκλησίας Κρήτης

sima_sinodou
Ἡ ἐν Κρήτῃ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀπαρτιζομένη ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί ὀκτώ Ἱ. Μητροπόλεων, εἶναι ἡμιαυτόνομος, ἔχουσα τήν κανονικήν ἐξάρτησιν αὐτῆς ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ἀνωτάτη ἐν αὐτῇ Διοικητική Ἀρχή εἶναι ἡ ἐν Ἡρακλείῳ Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συγκειμένη ἐκ τε τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, ὡς Προέδρου, καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς Νήσου, ὡς Μελῶν.
 
 
 
† Ὁ Κρήτης Ε ἰ ρ η ν α ῖ ο ς, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μ α κ ά ρ ι ο ς
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Ε ὐ γ έ ν ι ο ς
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δ α μ α σ κ η ν ό ς
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Ε ἰ ρ η ν α ῖ ο ς
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Ε ὐ γ έ ν ι ο ς
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀ μ φ ι λ ό χ ι ο ς
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀν δ ρ έ α ς
 
Ἀρχιγραμματεύς: Ἀρχιμ. Κύριλλος Διαμαντάκης
Ὑπογραμματεύς: Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης
Κωδικογράφος: Ἀρχιμ. Νήφων Βασιλάκης
 
 
 
 
 
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛEION KPHTHΣ
Ἁγίου Μηνᾶ 25, 712 01 Ἡράκλειον Κρήτης
Tηλ. και Fax Αρχιγραμματείας Ἱερᾶς Συνόδου: 2810 288658