Γηροκομείο Εκκλησίας

Η Ιερά Μητρόπολή μας, εδώ και δύο χρόνια ίδρυσε και λειτουργεί το φιλανθρωπικό Σωματείο
ΜΕΡΙΜΝΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ.
Κατευθύνει με το Δ.Σ. του φορέα, όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανέγερση Γηροκομείου.
Η Εκκλησία εξασφάλισε το χώρο ανέγερσής του, στη περιοχή του
Άγ. Ραφαήλ Πύργου Μονοφ., με φιλότιμες δωρεές γης. Προχώρησε με το Δ.Σ. στον εκβραχισμό
και τη διαμόρφωση του οικοπέδου, ολοκλήρωσαν την Αρχιτεκτονική μελέτη,
εκπονούνται οι υπόλοιπες, με οδηγίες των υπηρεσιών πρόνοιας του Κράτους κ.λ.π.
Η Ι. Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας ευρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με την
Περιφέρεια Κρήτης, για την ένταξη του έργου σε προνοιακά προγράμματα για την
κατασκευή του Γηροκομείου της Τοπικής Εκκλησίας, μετά την ολοκλήρωση των μελετών.
· Καλούμε όλους τους ανθρώπους της περιοχής να συμμετέχουν στην προσπάθειά μας.
· Ενισχύστε την ανέγερση του Γηροκομείου.
· Σε εποχές αντιγεροντικής νοοτροπίας, βοηθήστε στο σχεδιασμό της ανέγερσης ενός ζεστού χώρου
για τους δικούς μας ηλικιωμένους ανθρώπους.

 

Ιδρυτική πράξη για την Ίδρυση Φορέα για την ανέγερση Γηροκομείου

Καταστατικό Φιλανθρωπικού Σωματείου “Μέριμνα ηλικιωμένων περιοχής Αστερουσίων”

Δελτίο τύπου για την Ίδρυση Φορέα για την ανέγερση Γηροκομείου της Εκκλησίας
στο Πύργο Μονοφατσίου 23-9-2008