Η από το έτος 2007 ιδρυθείσα Σχολή Βυζ. Μουσικής του Πολιτιστικού μας Κέντρου, απέκτησε στις 30-7-14 την κατά νόμο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της

Η από το έτος 2007 ιδρυθείσα Σχολή Βυζ. Μουσικής του Πολιτιστικού μας Κέντρου, απέκτησε στις 30-7-14 την κατά νόμο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της

Μόλις το Πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας απόκτησε κτήριο και τις από το Νόμο προβλεπόμενες αίθουσες και χώρους για τη λειτουργία Σχολής Βυζ. Μουσικής ο «Αγ. Τίτος», κίνησε τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη νόμιμη αναγνώρισή της. Μετά από αυτοψία των αρμόδιων υπηρεσιών, στις αίθουσες του νέου κτηρίου του Π.Κ. που θα στεγασθεί η εν λόγω Σχολή, δόθηκε στις 30-7-14  η κατά νόμο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.Έτσι η από το έτος 2007 λειτουργούσα άτυπα Σχολή Βυζ. Μουσικής του Π.Κ., από το προσεχές σχολικό έτος θα παρέχει κανονικά και αναγνωρισμένα από το Κράτος πτυχία και διπλώματα.