Επιμόρφωση στελεχών Εκκλησίας

Σύναξις όλων των Εφημερίων εις ην ωμίλησεν ο κ. Δημήτριος Καλομοιράκης

Σύναξις όλων των Εφημερίων εις ην ωμίλησεν ο κ. Δημήτριος Καλομοιράκης, Βυζαντινολόγος – Αρχαιολόγος, Διευθυντής του Σιναϊτικού Αρχείου Μνημείων, με θέμα: «Η παράδοση της Εκκλησίας στην ιστόρηση των Ι. Ναών».

Διαβάστε περισσότερα »