Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως

Ἁγιασμός μόνιμων Γραφείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, 26/7/2019.

agiasmos_grafion_26-7-20191

Τά Γραφεῖα καί τά ἀρχεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ἀπόκτησαν μόνιμη στέγη. Μέ τήν ὑπ᾽ ἀριθμ. 3/30-10-2009 ἀπόφαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ἀποφασίσθηκε ἡ ἀγορά τοῦ οἰκοπέδου τοῦ κτιρίου πού στεγάζει πλέον τά ἐν λόγῳ Γραφεῖα, τοῦ ὁποίου οἰκοπέδου ἡ ἀποπληρωμή τελείωσε τό 2012. Ἡ μελέτη κατασκευῆς τῶν Γραφείων μας ἐκπονήθηκε δωρεάν ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ …

Διαβάστε περισσότερα »