imga

Πατριαρχική Ἐγκύκλιος, γιά τήν 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Ἀριθμ. Πρωτ.539 † Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ   ΤιμιώτατοιἀδελφοίκαίτέκναἐνΚυρίῳἀγαπητά, ἩἑορτήτῆςἸνδίκτου, ἡἐπίσημοςἡμέραπροσευχῶνδιάτόφυσικόνπεριβάλλον,εὑρίσκεικαίἐφέτοςτήνἀνθρωπότηταἀντιμέτωπονμέἔντονακαιρικάφαινόμεναλόγῳτῆςπροϊούσηςκλιματικῆςἀλλαγῆς, καταστροφικάςπλημμύραςκαίπυρκαϊάςεἰςὅλοντόνπλανήτην, καθώςκαίμέτήνπανδημίαντοῦκορωνοϊοῦκαίτάςκοινωνικάςκαίοἰκονομικάςἐπιπτώσειςτης. Τόγεγονόςὅτιτάπεριοριστικάμέτραεἰςτάςμετακινήσειςκαίἡἐπιβολήὁρίωνεἰςτήνβιομηχανικήνπαραγωγήνὡδήγησανεἰςμείωσιντῶνρύπωνκαίτῆςἐκπομπῆςἀερίων, ὑπῆρξενἕνἐπίπλέονσημαντικόνδίδαγμαπερίτῆςἀλληλουχίαςτῶνπάντωνἐντῷκόσμῳκαίπερίτῆςἀλληλοπεριχωρήσεωςπασῶντῶνδιαστάσεωντῆςζωῆς. ἈπεκαλύφθηἐπίσηςἐκνέουὅτιαἱοἰκολογικαίπρωτοβουλίαιτοῦΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείου, αἱὁποῖαιἀποτελοῦνπροέκτασιντῆςθεολογίαςκαίτῆςλειτουργικῆςπαραδόσεωςτῆςἘκκλησίας, συμπορεύονταιμέτάςδιαπιστώσειςτῆςἐπιστήμηςκαίτήνπροτροπήνἐκμέρουςτῶνεἰδημόνωνπρόςπολύπλευρονκινητοποίησινδιάτήνπροστασίαντῆςἀκεραιότητοςτοῦφυσικοῦπεριβάλλοντος. Προσευχόμεθαδιάτήνταχεῖανὑπέρβασιντῶνσυνεπειῶντῆςὑγειονομικῆςκρίσεωςκαίδιάτόνἄνωθενφωτισμόντῶνκυβερνήσεωνπαγκοσμίως,ὥστενάμήἐπιστρέψουνἤνάἐπιμείνουνεἰςτόνοἰκονομισμόν, εἰςἐκείναςτάςἀρχάςὀργανώσεωςτῆςοἰκονομικῆςζωῆς,τῆςπαραγωγῆςκαίτῆςκαταναλώσεωςκαίτῆςἐξαντλητικῆςἐκμεταλλεύσεωςτῶνφυσικῶνπόρων,αἱὁποῖαιἴσχυονπρότῆςπανδημίας. …

Διαβάστε περισσότερα »

Ανακοινωθέν της Εκκλησίας Κρήτης, για την κοίμηση του Μίκη Θεοδωράκη, 6/9/2021.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡράκλειο, 6 Σεπτεμβρίου 2021   ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καθώς πληροφορήθηκε τήν κοίμηση τοῦ μεγάλου Ἕλληνα Μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, ὁ ὁποῖος κατήγετο ἀπό τόν Γαλατᾶ Χανίων, ἐκφράζει τίς θερμές συλλυπητήριες εὐχές της, πρός τούς κατά σάρκα οἰκείους του, καθώς καί πρός …

Διαβάστε περισσότερα »

Ἐγκύκλιος Δεκαπενταυγούστου 2021, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου.

Ἀγαπητοί μου, Ἑορτάζουμε καί φέτος τήν Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τιμοῦμε τήν ἀμόλυντη Κόρη πού ἄκουσε ἀπό τόν Ἄγγελο Γαβριήλ[1], τόν ἀπεσταλμένο τοῦ Θεοῦ: «…χαῖρε ἐσύ, ἡ προικισμένη μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου, εὐλογημένη ἀπ᾽ τόν Θεό εἶσαι ἐσύ, περισσότερο ἀπ᾽ ὅλες τίς γυναῖκες…»[2], «…Μαριάμ βρῆκες χάρη ἀπό τόν Θεό…»[3]καί πού στή συνέχεια, δέχθηκε τήν …

Διαβάστε περισσότερα »