Αύγουστος 2015

Αύγουστος 2015
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος:

-Το Σάββατον 1ην Αυγούστου 2015, εδέχθη τους κ.κ. Χρήστον Λεμονάκην και Αλέξανδρον Γαρεφαλάκην, στελέχη της Μ.Κ.Ο. «Φιλοξενία» της Εκκλησίας Κρήτης μετά των οποίων είχε συνεργασίαν δια θέματα αυτής.

-Την Κυριακήν2αν Αυγούστου 2015 και την Δευτέραν 3ην Αυγούστου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.

-Την Τρίτην 4ην Αυγούστου 2015, ησχολήθη με προγράμματα της της Μ.Κ.Ο. «Φιλοξενία» της Εκκλησίας Κρήτης.

-Την Τετάρτην 5ην Αυγούστου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρεσβ. Γεώργιον Παπουτσάκην, Εφημέριον Ενορίας Αγ. Πνεύματος Τυμπακίου. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την έκδοσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω» και με την προετοιμασίαν δια την έκδοσιν του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως του έτους 2016. Το απόγευμα μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Πέμπτην 6ην Αυγούστου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.

-Την Παρασκευήν 7ην Αυγούστου 2015, εδέχθη τον κ. Γρηγόριον Ζαχαριουδάκην, πτυχιούχον της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης, εκ Γαλιάς. Το απόγευμα ανεχώρησε δια την Ι. Μ. Κουδουμά, παρά τω Λυβικώ Πελάγει. Το εσπέρας κατά τον Εσπερινόν, εν τω Καθολικώ της εν λόγω Ι. Μονής, εχειροθέτησεν εις μικρόσχημον Μοναχόν τον Αναγνώστην και δόκιμον μοναχόν αυτής, Μιχαήλ Βατσιθιανόν μετονομάσας αυτόν εις Πορφύριον Μοναχόν και ωμίλησε περί της μοναχικής ζωής.

-Το Σάββατον 8ην Αυγούστου 2015, εορτή του Αγ. Μύρωνος Κρήτης, ελειτούργησεν εν τω Καθολικώ της Ι. Μονής Κουδουμά, εχειροτόνησεν τον Διάκονον Ιλαρίωνα Σταματάκην θεολόγον – αγιογράφον, αδελφόν της εν λόγω Ι. Μονής εις Πρεσβύτερον και ωμίλησε περί του διακονήματος της ιερωσύνης.

-Την Κυριακήν 9ην Αυγούστου 2015, ησχολήθη με την έκδοσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω» και με την προετοιμασίαν δια την έκδοσιν του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως του έτους 2016.

-Την Δευτέραν 10ην Αυγούστου 2015, Εδέχθη τον Αιδεσ. Πρεσβ. Κων/νον Πατενταλάκην, Εφημέριον Λαγολιού. Τη αυτή ημέρα προήδρευσε των εργασιών του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Τρίτην 11ην Αυγούστου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρωτ. Ιωάννην Χασουράκην, Εφημέριον Α. Μουλίων, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Μιχαήλ Ρουσάκην, Εφημέριον Καμηλαρίου, τον κ. Γεώργιον Συγκελάκην, Στρατηγόν ε. α. εκ Σίβα, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Ιωάννην Ρουκουνάκην, Εφημέριον Λούκιας και τον Αιδεσ. Πρεσβ. Εμμ. Παπαδάκην, Εφημέριον Βαγιωνιάς. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την έκδοσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω».

-Την Τετάρτην 12ην Αυγούστου 2015, μετέβη εις την Ι. Αρχιεπισκοπήν Κρήτης και μετέσχε των εργασιών του Τοπικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Ηρακλείου. Το απόγευμα επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.

-Την Πέμπτην 13ην Αυγούστου 2015, παρέστη εις την διανομήν 1219 τσαντών τροφίμων εις ενδεείς των Ενοριών από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, προερχόμενα από πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Τη αυτή ημέρα εδέχθη την κ. Χριστίναν Τσιγωνάκη, Λέκτορα της Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Κρήτης, μετά της οποίας είχε συνεργασίαν δια θέματα της αρμοδιότητος αυτής, Αιδεσ. Πρεσβ. Γεώργιον Ντισπυράκην, Προϊστάμενον Ι. Ν. Αγ. Τίτου Τυμπακίου, τον κ. Λάμπρον Καμπουράκην, φοιτητήν Παν/μίου Κρήτης, εκ Μοιρών και τον Ιερολ. Διάκονον Αρσένιον Προκοπάκην, εντεταλμένον του τμήματος Σχολής Αγιογραφίας του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της ειρημένης Σχολής.

-Την Παρασκευήν 14ην Αυγούστου 2015, εδέχθη τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Ιάκωβον Κουτσάκην, κληρικόν της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής, τον κ. Ελευθέριον Σαμπαθιανάκην, εκ Τυμπακίου, τον Αιδεσιμολ. Πρωτ. Εμμ. Πρατσινάκην, κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως Ν. Υερσέης Αμερικής, τον  κ. Γεώργιον Πρατσινάκην, εξ Αμερικής, τον κ. Στυλιανόν Τσούγκαν, εκ Πόμπιας και τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Μιχαήλ Παπαδάκην, Εφημέριον Ενορίας Ασημίου.

-Το Σάββατον 15ην Αυγούστου 2015, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ελειτούργησεν εις την Ι. Μ. Οδηγητρίας και ανεγνώσθη Συνοδική Εγκύκλιος της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

-Την Κυριακήν 16ην Αυγούστου 2015, εδέχθη τον κ. Κων. Σταυρουλάκην, καθηγητήν Βυζ. και ευρωπαϊκής μουσικής, διευθυντήν του τμήματος χορωδίας παραδοσιακής μουσικής “Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί” του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως και διευθυντήν της Σχολής βυζ. Μουσικής «Αγ. Τίτος» του αυτού Κέντρου, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της αρμοδιότητος αυτού.

-Την Δευτέραν 17ην Αυγούστου 2015, εδέχθη τον Πανοσ. Αρχιμ. Χριστοφόρον Αλεβιζάκην, Ηγούμενον της Ι. Μ. Βροντησίου, τον Αιδεσ. Πρωτ. Λέανδρον Σταματάκην, Προϊστάμενον της Ενορίας Αγ. Γεωργίου Α. Ζαρού, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Μιχαήλ Τσακαλάκην, Εφημέριον Γέργερης, τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Νικόλαον Κοκολάκην, Διευθυντήν του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια την λειτουργίαν των τμημάτων του εν λόγω Κέντρου και τον κ. Δημήτριον Βολονάκην, εκ Καστελλίου Καινουργίου. Το απόγευμα, παρηκολούθησε την εκδήλωσιν του τμήματος χορωδίας παραδοσιακής μουσικής “Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί” του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, «Στο μετερίζι της παράδοσης» εν τω αμφιθεάτρω αυτού, με παραδοσιακά τραγούδια, υπό 55/μελούς χορωδίας και 13/μελούς ορχήστρας και υπό την διεύθυνσιν του κ. Κων/νου Σταυρουλάκη, καθηγητού Βυζ. και Ευρωπαϊκής μουσικής και διευθυντού της Σχολής βυζ. Μουσικής «Αγ. Τίτος», Χοράρχου – Διευθυντού και υπευθύνου διδασκαλίας των τμημάτων Χορωδίας παραδοσιακής μουσικής ‹‹Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί›› και Ριζίτικου τραγουδιού ‹‹Κρήτες Ριζίτες›› του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως. Κατά την εν λόγω εκδήλωσιν απένειμε τον Σταυρόν των Αγ. Αποστόλων Παύλου και Τίτου της Ι. Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, μετά σχετικού παπύρου, ανωτάτη τιμητική διάκριση της Εκκλησίας της Κρήτης, εις τον, εκ Γαλιάς Μεσαράς καταγόμενον, κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, Πρωτοψάλτην, Καθηγητήν Βυζ. και Ευρωπαϊκής μουσικής, Αον  Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής ‹‹Αγ. Τίτος›› του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Χοράρχην – Διευθυντήν και υπεύθυνον διδασκαλίας των τμημάτων Χορωδίας παραδοσιακής μουσικής ‹‹Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί›› και Ριζίτικου τραγουδιού ‹‹Κρήτες Ριζίτες›› του αυτού Κέντρου.

-Την Τρίτην 18ην Αυγούστου 2015, ησχολήθη με αποφάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Τετάρτην 19ην Αυγούστου 2015, ησχολήθη με αποφάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως. Το απόγευμα, παρηκολούθησε την εκδήλωσιν των τμημάτων χορωδίας παραδοσιακής μουσικής «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» και του τμήματος Ριζίτικου τραγουδιού «Κρήτες Ριζίτες» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, εν τω αμφιθεάτρω αυτού, με παραδοσιακά τραγούδια, υπό 55/μελούς χορωδίας και 13/μελούς ορχήστρας και υπό την διεύθυνσιν του κ. Κων/νου Σταυρουλάκη, καθηγητού Βυζ. και Ευρωπαϊκής μουσικής και διευθυντού της Σχολής βυζ. Μουσικής «Αγ. Τίτος», Χοράρχου – Διευθυντού και υπευθύνου διδασκαλίας των τμημάτων Χορωδίας παραδοσιακής μουσικής ‹‹Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί›› και Ριζίτικου τραγουδιού ‹‹Κρήτες Ριζίτες›› του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως. Κατά την εν λόγω εκδήλωσιν ετιμήθησαν με ειδικά διπλώματα του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως κακαριστοί και ζώντες λυράρηδες δια την προσφοράν αυτών εις την κρητικήν μουσικήν.

-Την Πέμπτην 20ην Αυγούστου 2015, εδέχθη τον κ. Νικόλαον Ζαχαριουδάκην, εκ Γαλιάς, μετά της συζύγου αυτού. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με αποφάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Παρασκευήν 21ην Αυγούστου 2015, μετέβη εις την Βασιλικήν του Αγ. Μάρκου Ηρακλείου και παρηκολούθησε την πρώτην εκδήλωσιν του τμήματος χορωδίας παραδοσιακής μουσικής “Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί” του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, εκτός της Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, με παραδοσιακά τραγούδια, υπό 55/μελούς χορωδίας και 13/μελούς ορχήστρας και υπό την διεύθυνσιν του κ. Κων/νου Σταυρουλάκη, καθηγητού Βυζ. και Ευρωπαϊκής μουσικής και διευθυντού της Σχολής βυζ. Μουσικής «Αγ. Τίτος», Χοράρχου – Διευθυντού και υπευθύνου διδασκαλίας των τμημάτων Χορωδίας παραδοσιακής μουσικής ‹‹Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί›› και Ριζίτικου τραγουδιού ‹‹Κρήτες Ριζίτες›› του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.

-Το Σάββατον 22αν Αυγούστου 2015, εδέχθη την κ. Δήμητραν Τζανάκη, πολιτικόν μηχανικόν, του τμήματος δομών περιβάλλοντος της Διευθύνσεως τεχνικών έργων της Περιφερείας Κρήτης, μετά του συζύγου αυτής. Τη αυτή ημέρα μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.

-Την Κυριακήν 23ην Αυγούστου 2015, ησχολήθη με την προετοιμασίαν της λειτουργίας των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, δια το προσεχές σχολικόν έτος. Το εσπέρας εδέχθη την επίσκεψιν του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.

-Την Δευτέραν 24ην Αυγούστου 2015, εδέχθη κλιμάκιον ειδικών επιστημόνων εκ του Ι. Τ.Ε. Κρήτης και είχε συνεργασίαν μεθ΄ αυτών δια τας ηλεκτρονικάς εφαρμογάς του Κέντρου Τουριστικής Πληροφορήσεως Μεσαράς της Ι. Μητροπόλεως. Το εσπέρας μετέβη μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, εις τον εορτάζοντα Ι. Ναόν Αγ. Τίτου Τυμπακίου, εις ον ο Σεβ. άγιος Φιλαδελφείας, εχοροστάτησε κατά την ι. Ακολουθίαν του Εσπερινού.

-Την Τρίτην 25ην Αυγούστου 2015, εορτή του Αγ. Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, συνελειτούργησε μετά του Σεβ. Μητροπολίτου  Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, εν τω πανηγυρίζοντι Ι. Ν. Αγ. Τίτου Τυμπακίου. Το εσπέρας μετά του αυτού αγίου Αρχιερέως μετέβη εις την Ενορίαν Πλατάνου, ένθα η εν λόγω Ενορία παρέθεσε δείπνον προς τιμήν του κ. Κων/νου Σταυρουλάκη, καθηγητού Βυζ. και Ευρωπαϊκής μουσικής και διευθυντού της Σχολής βυζ. Μουσικής «Αγ. Τίτος», Χοράρχου – Διευθυντού και υπευθύνου διδασκαλίας των τμημάτων Χορωδίας παραδοσιακής μουσικής ‹‹Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί›› και Ριζίτικου τραγουδιού ‹‹Κρήτες Ριζίτες›› του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως και προς τους χορωδούς των εν λόγω τμημάτων.

-Την Τετάρτην 26ην Αυγούστου 2015, ησχολήθη με την προετοιμασίαν της λειτουργίας των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, δια το προσεχές σχολικόν έτος.

-Την Πέμπτην 27ην Αυγούστου 2015, ανεχώρησεν εξ Ηρακλείου δι΄ Αθήνας και εξ Αθηνών διά Κωνσταντινούπολιν.

-Την Παρασκευήν 28ην Αυγούστου 2015, μετέσχε των εργασιών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εν Φαναρίω, υπό την Προεδρείαν της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

-Από το Σάββατον 29ην Αυγούστου 2015 έως την Δευτέραν 31 Αυγούστου 2015 μετέσχε των εργασιών της Συνάξεως της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εν τω Ι. Ν. Αγ. Τριάδος Ταξίμ.