Τετάρτη 28 Οκτωβρίου Εθνική εορτή, Αγίας Σκέπης, Αγίων Βήλης και Ευνίκης