Δευτέρα 26 Οκτωβρίου Δημητρίου του Μυροβλύτου Αγίου Γλύκωνος μαρτύρου, Αγίας Λεπτίνας μάρτυρος, Αγίου Λούππου