Απονομή του Σταυρού των Αγ. Αποστόλων Παύλου και Τίτου της Ι. Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης μετά σχετικού παπύρου και εύφημης μνείας της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας στους Καθηγητές Αρχαιολογίας Antonino Di Vita και Vincenzo La Roza 25.8.2011

 

Την Πέμπτην 25ην Αυγούστου 2011, εορτή του Αγ. Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, ο Σεβ. συνελειτούργησε μετά του Θεοφιλ Επισκόπου Μποτσουάνας κ. Γενναδίου, εν τω πανηγυρίζοντι Ι. Ν. Αγ. Τίτου Τυμπακίου.
Κατά την εν λόγω Θ. Λειτουργίαν απένειμε τον Σταυρόν των Αγ. Αποστόλων Παύλου και Τίτου της Ι. Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, μετά σχετικού παπύρου ως και εύφημον μνείαν της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, εις τον κ. Antonino Di Vita, Ακαδημαϊκόν, Καθηγητήν της Κλασικής Αρχαιολογίας, Κοσμήτορα της Σχολής Γραμμάτων και Φιλοσοφίας, Πρόεδρον του Πανεπιστημίου Macerata Ιταλίας και π. Διευθυντήν της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής, δια την μεγάλην προσφοράν αυτού εις την ανασκαφήν της Γόρτυνας και δια την σπουδαίαν συμβολήν του εις την γνώσιν της ιστορίας της αρχαίας ταύτης πόλεως και ολοκλήρου της περιοχής.
Έτι δε απένειμε τον Σταυρόν των Αγ. Αποστόλων Παύλου και Τίτου της Ι. Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, μετά σχετικού παπύρου ως και εύφημον μνείαν της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, εις τον κ. Vincenzo La Roza Ακαδημαϊκόν, π. Διευθυντήν της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής, Καθηγητήν προϊστορίας του Αιγαίου του Πανεπιστημίου Catania Ιταλίας και υπεύθυνον της αρχαιολογικής αποστολής Φαιστού και Αγ. Τριάδος, δια την μεγάλην προσφοράν αυτού εις την ανασκαφήν της Φαιστού και Αγ. Τριάδος και δια την σπουδαίαν συμβολήν του εις την γνώσιν της ιστορίας της αρχαίας ταύτης πόλεως και ολοκλήρου της περιοχής.