Ὁ 2ος ὄροφος πάνω ἀπό τό Πολιτιστικό Κέντρο

(Φ.Ε.Κ. 332/12-3-2007,τ.β., και Φ.Ε.Κ. 3.225/30-12-2011,τ.β.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ὁ 2ος ὄροφος, πάνω ἀπό τό Πολιτιστικό Κέντρο, δέν χτίστηκε ἀπό τό Ε.Σ.Π.Α. ἐπειδή οἱ χῶροι τοῦ 2ου ὀρόφου φιλοξενοῦν κεντρικές λειτουργίες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, μή προβλεπόμενες γιά χρηματοδότηση ἀπό τό ΕΣΠΑ.
Ὁ 2ος ὄροφος κτίστηκε μέ ἐπιχορήγηση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, μέ προσφορές, δωρεές, μέρος τῶν ὁποίων καταβλήθηκε ἀπό τίς Ἐνορίες.
Περιλαμβάνει ξενώνες καί βασικές δομές ὑποδοχῆς καί διαμονῆς, τῶν ἐπισκεπτῶν, ὁμιλητῶν, καθηγητῶν, ἐπιμορφωτῶν κ.λ.π., δεδομένου ὅτι ἡ Ἱ. Μητρόπολη δέν διαθέτει τέτοιους χώρους καί ἔτσι περιορίστηκαν οἱ δαπάνες φιλοξενίας.
Σέ δύο δωμάτια τοῦ εἰρημένου ὀρόφου, δίπλα στό χῶρο ὑποδοχῆς, στεγάστηκε, ἀπό τίς 29/3/2014, τό Ἐπισκοπεῖο καί ἔτσι σταμάτησε ἡ δαπάνη τοῦ ἐνοικίου τοῦ χώρου πού στεγαζόταν.
Σέ δύο ἄλλα δωμάτια τῶν ξενώνων τοῦ 2ου ὀρόφου μεταφέρθηκαν, προσωρινά, ἀπό τόν Μήνα Σεπτέμβριο 2014, τά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί ἔτσι τερματίσθηκε καί ἡ δαπάνη τοῦ ἐνοικίου τοῦ χώρου πού στεγάζονταν.