Ὁ Χαλδηδόνος Μελίτων, μέ τόν Κρήτης Εὐγένιο, στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Μηνᾶ Ἡρακλείου 1967.

evgenios_meliton

Ὁ Χαλδηδόνος Μελίτων, μέ τόν Κρήτης Εὐγένιο, στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Μηνᾶ Ἡρακλείου 1967.
(Φωτ. ἀπό τό ἀρχεῖο Ἀρχιεπισκόπου Εὐγενίου, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας)