Ὁμιλία Ἑσπερινοῦ, E΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 25/3/2018. Ὁμιλητής ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, μέ θέμα: «Ἡ Παναγία καί ὁ ἀνθρώπινος πόνος».