Ὁμιλία τήν Κυριακή τό ἀπόγευμα A΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 24/3/2024. Ὁμιλητής , ὁ κ. Ἀνέστης Κεσελόπουλος, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Θεσ/νίκης, μέ θέμα: «Τί εἶναι ἡ Ὀρδοδοξία;».