Ὁμιλία Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 18/3/2018. Ὁμιλητής ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Φραγκάκης, Ἱεροκήρυκας, μέ θέμα: «Ὁ θεραπευτικός χαρακτήρας τοῦ Βιβλίου τῆς Κλίμακος».