Ὁμιλία Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 26/3/2023. Ὁμιλητής ὁ κ. Γεώργιος Χαλκιαδάκης, Καθηγητής́ Θεολόγος, μέ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, συγγραφέας τῆς Κλίμακος ὡς ἄλλος Μωυσῆς».