Ὁμιλία Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, Γ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 11/3/2018. Ὁμιλητής ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Παρθένιος Βουλγαράκης, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁδηγήτριας, μέ θέμα: «Ὁ Σταυρός στή ζωή τοῦ Χριστιανοῦ».