Ἀρχή γιά τό Πολιτιστικό Κέντρο

(Φ.Ε.Κ. 332/12-3-2007,τ.β., και Φ.Ε.Κ. 3.225/30-12-2011,τ.β.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ιούλιος 2014

ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Η ολοκλήρωση της ανέγερσης του κτηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας από το ΕΣΠΑ, με την αποφασιστικής σημασίας αμέριστη συμπαράσταση, καθοδήγηση και βοήθεια του κ. Σταύρου Αρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης, ευρίσκεται προ των θυρών. Εντός του καλοκαιριού ο εργολάβος θα ολοκληρώσει τις εναπομείνασες εργασίες και θα παραδώσει το κλειδί του κτηρίου αυτού.
Τα ήδη λειτουργούντα τμήματα του Πολιτιστικού Κέντρου από του έτους 2007, σε διάφορες μη επαρκείς και κατάλληλες αίθουσες, θα εγκατασταθούν στο εν λόγω κτήριο. Μάλιστα κατά το σχολικό έτος που πέρασε στα τμήματα του Π.Κ. φοίτησαν 450 επιμορφούμενοι λαικοί.
Τυμπάκι
Στό Τυμπάκι λειτουργούν τμήματα του Π.Κ.
Χρειάζονται όμως εγκαταστάσεις και υποδομές. Για το λόγο αυτό και προκειμένου η Τοπική Εκκλησία να αποκτήσει νόμιμη ιδιοκτησία γης για τη δημιουργία ενός Πολιτιστικού Κέντρου στον αύλειο χώρο του Ι. Ν. Αγ. Τίτου Τυμπακίου και όχι μόνο, κατά τά ἔτη 2008 – 2013 έκανε τις προβλεπόμενες και λίαν χρονοβόρες, από το νόμο πολεοδομικές, τεχνικές καί συμβολαιογραφικές πράξεις, απαραίτητη προϋπόθεση γιά τή δημιουργία του. Ξεκίνησαν τα πρώτα σχέδια των μελετών κατασκευής του κ.λ.π.