Ἀπό τούς σκοπούς τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου

Ἀπό τούς σκοπούς τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου
Μέ βάση τόν Κανονισμό, ἄρθρο 2
Καλλιέργεια, προαγωγή καί διάδοση τοῦ πολιτισμοῦ – γραμμάτων, μουσικῆς, χοροῦ, θεάτρου, ζωγραφικῆς, σχεδίου, ἁγιογραφίας, ξυλογλυπτικῆς, ψηφιδωτοῦ, κεραμικῆς καί τῶν τεχνῶν γενικότερα.
Ὁμιλίες, συνέδρια, σεμινάρια, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ἴντερνετ, συστήματα πολυμέσων, φωτογραφικά μέσα, βιβλία, ἔντυπα, ἐκδόσεις.
Συνάξεις νέων, συντροφιές διαλόγου, εἰκαστικές δραστηριότητες, δημιουργική ψυχαγωγία, ἀθλητικές ὁμάδες, μάθηση ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, ἐξορμήσεις, κατασκηνώσεις, βιβλιοθήκη, ἀναγνωστήριο.
Ἀντιμετώπιση συγχρόνων κοινωνικῶν προβλημάτων, ὅπως αὐτά προκύπτουν ἀπό τά νέα κοινωνικά δεδομένα, ἀλκοολισμός, ἐθισμοί διαφόρων οὐσιῶν, ὀργάνωση κοινωνικῆς φιλανθρωπίας, συσσιτίων, προσέγγιση εὐπαθῶν κοινωνικῶν ὁμάδων.
Στήριξη τῆς οἰκογένειας στό σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον, σχολή γονέων, σύσταση συμβουλευτικοῦ γραφείου γιά τήν ἀντιμετώπιση οἰκογενειακῶν προβλημάτων.
Σπουδή τῆς περιβαλλοντικῆς ἐκτροπῆς καί εὐαισθητοποίηση τῶν ἀνθρώπων γιά την προστασία τοῦ περιβάλλοντος.
Στροφή πρός τή φύση, καλλιέργεια–καταγραφή αὐτοφυῶν βοτάνων, φαρμακευτικῶν, ἀρωματικῶν καί ἄλλων φυτῶν καί ἀνάδειξη τῆς χλωρίδας, πανίδας καί διατροφικῆς παράδοσης τῆς Κρήτης.
Καταγραφή, διαφύλαξη, συντήρηση ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονομίας, ὅλων τῶν Ναῶν τῆς Ἱ. Μητρόπολης, σύσταση ἐκθετηρίου, ἱστορικοῦ ἀρχείου καθώς καί λειτουργία κόμβων θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ.
Ἐνίσχυση τῶν στόχων τοῦ ἔργου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί παροχή ἐπιμόρφωσης στίς διάφορες τάξεις τοῦ δυναμικοῦ της.
Οἱ σκοποί τοῦ Π.Κ. διενεργοῦνται μέ βάση τήν ἕδρα τοῦ Π.Κ., ἀλλά ἐπεκτείνονται στά ὅρια τῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, μέ ἀποδέκτες τίς τοπικές κοινωνίες, σέ συνεργασία μέ τίς Ἐνορίες καί ἄλλους τοπικούς φορεῖς.