Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, 7/6/2017.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

         Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα, 7 Ἰουνίου 2017, στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς Της.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐνημερώθηκε γιά τό ἔργο τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Της, καθώς καί γιά διάφορες συναντήσεις μέ ὑπηρεσιακούς παράγοντες καί ἔλαβε σχετικές Ἀποφάσεις.

Ἰδιαίτερα ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα τῆς ἐνδεχόμενης ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος τῆς Πατρίδας μας, καί συγκεκριμένα μέ τήν προτεινόμενη τροποποίηση τῶν ἄρθρων πού ἀφοροῦν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐκφράζει δέ τήν ἔντονη ἀντίθεσή Της πρός κάθε ἁρμόδιο.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος προτρέπει καί παρακαλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς Κρήτης, γιά μιά ἀκόμη φορά, νά σέβονται τό φυσικό περιβάλλον καί νά γίνονται μέ κάθε τρόπο συνεργοί στή διαφύλαξη καί προστασία τῆς κτίσεως, ὡς Θείας δημιουργίας.

Ἐξ ἀφορμῆς τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων γιά τήν εἰσαγωγή στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση, οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Μεγαλονήσου ἀπευθύνονται, πατρικά, σέ ὅλους τούς ὑποψηφίους καί τίς οἰκογένειές τους, καί τούς εὔχονται τό φωτισμό τοῦ Παναγίου Πνεύματος καθώς καί κάθε ἐπιτυχία στούς σκοπούς καί τούς εὐγενεῖς στόχους τους.

 

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης