Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση στό Πολιτιστικό μας Κέντρο, 21/12/2023.

 

Ἡ ὡς ἄνω ἐκδήλωση περιελάμβανε: ὕμνους τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου τούς ὁποίους ἔψαλε χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζ. Μουσικῆς τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου, ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Ἀντωνίου Μαθιουδάκη, Καθηγητῆ Μουσικῆς, κάλαντα τά ὁποία ἑρμήνευσε ἡ Χορωδία Παραδοσιακῆς Μουσικῆς καί Ὀρχήστρας τοῦ Κέντρου μας, ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Ἀνδρέα Γιακουμάκη, Χοράρχου, Καθηγητοῦ Μουσικῆς καί τήν ἀπονομή σέ σπουδαστές τῆς Σχολῆς Βυζ. Μουσικῆς τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου, (ἀναγνωρισμένη ἀπό τό Κράτος), τῶν πρώτων Πτυχίων στούς Ἀναγνωστάκη Γεώργιο, Δένδρα Νικήτα, Θεοδωράκη Ἰωάννη, Καλεμάκη Εὐάγγελο, Κλημαθιανάκη Ἀργυρῆ, Κοκολάκη Ζαχαρία, Παπαδάκη Γεώργιο, Παπαστεφανάκη Στέφανο, Σεβαστάκη Νικόλαο, Φιλιππάκη Ἰωάννα καί Διπλώματος στόν Κανακάκη Ἐμμανουήλ.