Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση (Μοίρες 15-12-2013)

Από την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως (Μοίρες 15-12-2013)