Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από αντιπροσωπεία του εικαστικού εργαστηρίου του Πολιτιστικού μας Κέντρου, 21/12/2019.