Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από αντιπροσωπεία νεανικών συνάξεων του Πολιτιστικού μας Κέντρου, 22/12/2018.