Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, Παύλου καί Τίτου. Τιµᾶται, τήν πρώτη Κυριακή µετά τήν25η Αὐγούστου πού ἑορτάζει ὁ Ἀπ. Τίτος.

 

Tό βιβλίο κρητικό πανάγιο τό ὁποῖο περιέχει ὅλες τίς ἀσµατικές ἀκολουθίες τῶν Ἁγίων τῆς Κρήτης, τήν πρώτη Κυριακή µετά τήν 25η Αὐγούστου πού ἑορτάζει ὁ Ἀπόστολος Τίτος, περιέχει ἱ. ἀκολουθία ἀφιερωµένη στήν ἀπό κοινοῦ ἱ. µνήµη τῶν Ἀπ. Παύλου καί Τίτου, ἱδρυτῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Πρόκειται, δηλαδή, περί τοῦ ἑορτασµοῦ τῆς ἱ. Συνάξεως τῶν Ἀποστόλων Παύλου καί Τίτου.

Αὐτή τήν ἱ. Σύναξη, τῆς ἀπό κοινοῦ ὑµνολογήσεως τῶν Ἁγίων, Παύλου τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν καί Τίτου τοῦ Πρώτου Ἐπισκόπου τῆς Μεγαλονήσου, τῶν ἱδρυτῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τιµᾶ τό παρεκκλήσιο τοῦ Πολιτιστικοῦ µας Κέντρου, στόν 2ο ὄροφό του, τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωµένο.

%cf%80%cf%84