Σχολής Αγιογραφίας. Λήξη δραστηριοτήτων τμημάτων του Πολιτιστικού μας Κέντρου 21/6/2018.