Συνεδρίασε το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ι. Μητροπόλεως, 1/3/2018.

m_s_1-3-2018