Συνέχιση τῆς ἀνέγερσης τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου ἀπό τό ΕΣΠΑ

(Φ.Ε.Κ. 332/12-3-2007,τ.β., και Φ.Ε.Κ. 3.225/30-12-2011,τ.β.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ἡ συνέχιση τῆς ἀνέγερσης τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου ἔγινε ἀπό τό ΕΣΠΑ. Ἐκπονήθηκαν, μέ δαπάνες τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, μελέτες τίς ὁποῖες ζήτησε τό ΕΣΠΑ, ἐπί ἡμερῶν τοῦ Γ. Γραμμ. Περιφέρειας Κρήτης, κ. Ἀθανασίου Καρούντζου, μέ τή συμπαράσταση τοῦ κ. Σταύρου Ἀρναουτάκη, τότε Ὑφυπουργοῦ. Στίς 29-12-2010, ὑπεγράφη ἀπό τόν κ. Ἀθανάσιο Καροῦντζο, ἡ ἔνταξη τοῦ ἔργου στό ΕΣΠΑ. Μετά ἀπό μιά σειρά πολλῶν ἐνεργειῶν ἡ Περιφέρεια Κρήτης, προχώρησε στή δημοπράτηση τοῦ ἔργου. Στίς 5-9-2011 ὑπεγράφη στήν Περιφέρεια Κρήτης, ἡ σύμβαση ὁλοκλήρωσης τῆς κατασκευῆς τοῦ Κέντρου, ἀπό τόν κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης καί τόν ἀναδειχθέντα ἀνάδοχο ἐργολάβο κ. Ἰωάννη Χριστάκη. Ἡ συνέχηση τῆς ἀνέγερσης χρηματοδοτήθηκε ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τό ΕΣΠΑ, ἐκτός τοῦ 2ου ὀρόφου. Στίς 8-10-2011 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Μακάριος, τέλεσε τόν ἁγιασμό τῆς ἔναρξης τῶν ἐργασιῶν ὁλοκλήρωσης τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου.