Ραδιοφωνικός Σταθμός Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας «Ο Εύδιος Λιμήν», 101,9 FM.

evdios_limin

Χαιρετισμός του Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου, για την έναρξη λειτουργίας του Ραδιοφωνικού Σταθμού, της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, «Ο Εύδιος Λιμήν», 101,9 στα F M

Ἀγαπητοί ακροατές

Μετά ἀπό πολλούς κόπους καί δυσκολίες οἰκονομικές, ένεκα και της σύγχρονης, παγκόσμιας και ελληνικής πνευματικής και οικονομικής κρίσης, μέ τή βοήθεια τοῦ Κυρίου, τό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, μπόρεσε να αποκτήσει τήν, νομίμως λειτουργοῦσα, ραδιοφωνική συχνότητα «Studio19, 101,9 FM Stereo», μέ ραδιοφωνικό εὖρος τόν Νομό Ἡρακλείου, και στη συνέχεια να ιδρύσει τον Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας στον οποίον δώσαμε τήν ἐπωνυμία: «Ὁ Εὔδιος Λιμήν», δηλαδή, «Τό ἀπάνεμο λιμάνι».

«Ὁ Εὔδιος Λιμήν», που θα πεί «Τό ἀπάνεμο λιμάνι», όπως είπαμε, είναι η ραδιοφωνική επωνυμία του Σταθμού μας, που υπενθυμίζει και υποδηλώνει τους «Καλούς Λιμένες» της περιοχής μας, η οποία περιοχή μας ευλογήθηκε από τον Πανάγαθο Θεό να έχει στους κόλπους της, στην κανονική της δικαιοδοσία, τους δύο Αποστολικούς πόδας της Εκκλησίας της Κρήτης, τους Καλούς Λιμένες και τη Γόρτυνα, τους δύο αυτούς Αποστολικούς Τόπους που δέχθηκαν, το πρώτον, το πέρασμα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και του αγαπημένου του μαθητή του Αποστόλου Τίτου, Πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας της Κρήτης.

Μετά, λοιπόν, ἀπό πολλές προσπάθειες και μετά την παρέλευση χρόνου αρκετού, ιδού, χάριτι Θεού, ο ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας των Γορτυνίων με το όνομα «Ὁ Εὔδιος Λιμήν», δηλαδή, «Τό ἀπάνεμο λιμάνι», στα ραδιοκύμματα των F M και στη συχνότητα 101,9, από την οποία τώρα επικοινωνούμε μαζί σας, είναι πλέον μία ραδιοφωνική πραγματικότητα.

Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου και τον ευχαριστούμε πολύ και για αυτή τη δωρεά και ευλογία προς το Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Ακολούθως εὐχαριστοῦμε, γιά μία φορά ἀκόμα, ἐκείνους πού βοήθησαν καί βοηθοῦν τό ἐν λόγῳ ἔργο, τούς δωρητές καί τίς Ἱερές Μονές καί Ἐνορίες, ἐκεῖνες πού συνέδραμαν οἰκονομικά, ὥστε νά ἀποκτηθεῖ ἡ παραπάνω ραδιοφωνική συχνότητα. Κατά τή Θεία Λειτουργία μνημονεύουμε, καταλλήλως καί εὐγνωμόνως, καί ὑπέρ τῶν δωρητῶν καί συνδρομητῶν γιά τήν ἀπόκτηση καί λειτουργία του ἐκκλησιαστικοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ μας «Ὁ Εὔδιος Λιμήν».

Ἐκτός ἀπό τίς προαναφερθεῖσες εὐχαριστίες ἐπιθυμοῦμε νά ὑπομνήσουμε σέ ὅσους βοήθησαν καί βοηθοῦν το ραδιοφωνικό μας εκκλησιαστικό Σταθμό, ὅτι μέ τή συνδρομή τους γίνονται πρόξενοι πνευματικῆς ἀνάπαυσης γιά ἀρκετούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ρωτοῦσαν συχνά πότε θά ἀρχίσει ἡ ἀδιάκοπη λειτουργία Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ προσφορά όλων όσων συνέδραμαν και συνδράμουν τον Ραδιοφωνικό μας Σταθμό «Ὁ Εὔδιος Λιμήν», θά γίνεται, κάθε μέρα, ἀφορμή πνευματικῆς ὠφέλειας, μέ τήν ἀναμετάδοση Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, Θείων Λειτουργιῶν καί μέ τίς διάφορες ἐνδιαφέρουσες ἐκπομπές του.

Παρακαλοῦμε εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, σημειώσετε τή συχνότητα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, «Ὁ Εὔδιος Λιμήν», ἡ ὁποία εἶναι 101,9 στά F M καί ἐνημερώσετε σχετικά ὅσους ἐνδιαφέρονται νά ἀκοῦνε ἐκκλησιαστικό ραδιόφωνο.

Μελλοντικά, ἐκτός ἀπό τήν ἀναμετάδοση τοῦ ραδιοφωνικοῦ προγράμματος τῆς «Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας», ἀπό τόν Ραδιοφωνικό μας Σταθμό «Ὁ Εὔδιος Λιμήν», θα ακούτε, σε ώρες και ημέρες που προσεχώς θα σας ανακοινώσουμε, και το πρόγραμμα της τοπικής μας Εκκλησιάς, της Αποστολικής, Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας.

Ἀφοῦ εὐχαριστήσουμε καί πάλι τον Κύριο μας Ιησού Χριστό καθώς και ὅσους συμπαραστάθηκαν στό προαναφερθέν ἔργο, εὐχόμαστε, καλή ακρόαση και νά ἑορτάσετε μέ ἐσωτερική εὐφροσύνη τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος που σε λίγο έρχεται καθώς καί τῆς Ἁγίας Ἀναστάσεως.