ΟΜΙΛΙΕΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2018, στόν Ἱ. Μ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.

ΟΜΙΛΙΕΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2018 στόν Ἱ. Μ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν

 

Κυριακή A΄ Νηστειῶν 25η Φεβρουαρίου: 5:00΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

5:45΄μ.μ. ὁμιλία μέ θέμα: «Στή Μακεδονία του παλιοῦ καιροῦ, ὑπερασπίζοντας τήν Ὀρθόδοξη πίστη, στηρίζοντας τόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας. Ἀγῶνες καί ἀγωνίες τοῦ Μεσαρίτη Μακεδονομάχου Γεωργίου Κατεχάκη», ἀπό τόν κ. Δημήτριο Σάββα, Προϊστάμενο τῆς Βικελαίας Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Ἡρακλείου.

Στό τέλος θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Γεωργίου.

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν 4η Μαρτίου: 5:00΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

5:45΄μ.μ. ὁμιλία μέ θέμα: «Τά πάθη καί ἡ καταπολέμησή τους », ἀπό τόν κ. Ἀνέστη Κεσελόπουλο, Ὁμότιμ. Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στό τέλος θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπό λειψανοθήκη τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀπεζανῶν.

Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν 11η Μαρτίου: 5:00΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

5:45΄μ.μ. ὁμιλία μέ θέμα: «Ὁ Σταυρός στή ζωή τοῦ Χριστιανοῦ», ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Παρθένιο Βουλγαράκη, Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς & Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας.

Στό τέλος θά τεθοῦν σέ προσκύνηση οἱ τ. Κάρες τῶν Ἁγ. Εὐτυχίου καί Εὐτυχιανοῦ, ἀπό τήν Ἱ. Μονή Ὁδηγητρίας.

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν 18η Μαρτίου: 5:00΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

6:15΄μ.μ. ὁμιλία μέ θέμα: «Ὁ θεραπευτικός χαρακτήρας τοῦ Βιβλίου τῆς Κλίμακος», ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀντώνιο Φραγκάκη, Ἱεροκήρυκα Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.

Στό τέλος θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τῶν Ἁγ. Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου καί Ἀνδρονίκου.

Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν 25η Μαρτίου: 5:30΄ μ.μ. Ἑσπερινός.

6:15΄μ.μ. ὁμιλία μέ θέμα: «Ἡ Παναγία καί ὁ ἀνθρώπινος πόνος», ἀπό τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, Θεολόγο, Προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας Πύργου Μονοφατσίου.

Στό τέλος θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.