Μνήμη εκτελεσθέντων στις Μοίρες, κατὰ τη γερμανική κατοχή, την 1η Ιουνίου 1942.