Με τον Antonino Di Vita, Ακαδημαϊκό, Καθηγητή της Κλασικής Αρχαιολογίας 22.8.2011

di_vita_22-8-2011 (7)

Με τον κ. Antonino Di Vita, Ακαδημαϊκόν, Καθηγητήν της Κλασικής Αρχαιολογίας, Κοσμήτορα της Σχολής Γραμμάτων και Φιλοσοφίας, Πρόεδρον του Πανεπιστημίου Macerata Ιταλίας εις την Ιταλικήν Αρχαιολογικήν Σχολήν, εις Αγίους Δέκα 22-8-2011